IZPLAČILO POSLOVNE USPEŠNOSTI

IZPLAČILO POSLOVNE USPEŠNOSTI

IZPLAČILO POSLOVNE USPEŠNOSTI

Plačilo za poslovno uspešnost 2022, je pogovorno bolj znano kot božičnica ali trinajsta plača. Poslovno uspešnost je tudi letos možno izplačati brez dohodnine, če je njeno izplačilo do višine 100% povprečne plače v RS oz. do višine 100 % povprečne mesečne plače delavca (vključno z nadomestili plače), izplačane za zadnjih 12 mesecev, če je to za delavca ugodneje. V kolikor znesek presega navedeno višino, se dohodnina plača, vendar zgolj za razliko.

Poleg tega ima Izplačilo nagrade za poslovno uspešnost še nekaj pogojev:

  • Z davčnega vidika velja, da je neobdavčeno plačilo za poslovno uspešnost 2022 vezano na poslovno uspešnost podjetja.
  • Pred izplačilom nagrade, mora podjetje sprejeti interne akt, s katerim morajo biti delavci vnaprej seznanjeni. V aktu morajo biti določena merila in kriteriji za izplačilo. Pri tem morajo biti kriteriji enotni za vse delavce. A to ne pomeni, da morajo vsi delavci prejeti enako višino, saj se lahko razlikuje glede na kriterije, ki jih posamezen delavec dosega.

Sorodne objave

Novice