IZPLAČILO REGRESA ZAPOSLENEMU, KI SE JE ZAPOSLIL MED LETOM

IZPLAČILO REGRESA ZAPOSLENEMU, KI SE JE ZAPOSLIL MED LETOM

Delavcu, s katerim je delodajalec sklenil delovno razmerje med koledarskim letom, pripada sorazmerni del regresa in sicer mu za vsak mesec zaposlitve pripada do ene dvanajstine zneska regresa za letni dopust.

Delodajalec mora delavcu, s katerim je sklenil delovno razmerje v prvi polovici koledarskega leta, do 1. julija izplačati tolikšen del regresa, kolikšen del mu pripada do konec junija  (1/12 regresa za vsak mesec zaposlitve), preostali del pa najkasneje do konca koledarskega leta oziroma do prenehanja delovnega razmerja. Če pa delovno razmerje z delavcem sklene v drugi polovici leta, mu mora regres izplačati najkasneje do konca koledarskega leta oziroma morebitnega prenehanja delovnega razmerja.

Ne pozabite izplačati regres za vse zaposlene najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Izjemoma se lahko izplača najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti in če ima delodajalec resne likvidnostne težave. Več o regresu preberite tukaj.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice