IZPOLNJEVANJE POGOJA PCT

IZPOLNJEVANJE POGOJA PCT

IZPOLNJEVANJE POGOJA PCT

V Uradnem listu RS, št. 142/2021, je bil objavljen Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je stopil v veljavo 6. septembra 2021.

Odlok začasno določa pogoje prebolevnosti, cepljenja ali testiranja, pogoje za ustreznost testa, uporabo testa HAG za samotestiranje, uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebno razdaljo in prezračevanje zaprtih prostorov.

Pogoj PCT

Osebe dokazujejo pogoj z:

 • dokazilom o negativnem testu PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa ali
 • dokazilom o prebolevnosti ali
 • dokazilom o cepljenju.

PCT pogoj morajo izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužb.

Dejavnosti, kjer je PCT pogoj nujen za ponudnike

 1. člen Odloka navaja dejavnosti, ki so zavezane izpolnjevati pogoje PCT, v nadaljevanju navajamo nekaj najpogostejših dejavnosti v gospodarstvu:
 • dejavnost ponujanja in prodaje blaga in storitev,
 • dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 • dejavnost izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj,
 • dejavnost športnih programov, športnih tekmovanj ter športno rekreativnih dejavnostih v zaprtih prostorih,
 • dejavnosti avtotaksi prevozov,
 • na deloviščih in na skupnih deloviščih, v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu,
 • na deloviščih za osebe, ki imajo položaj udeleženca v skladu s področnimi predpisi (npr. za investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca v skladu s predpisom o graditvi objektov),

Samotestiranje

Za osebe iz prejšnjega odstavka se za opravljanje dela kot PCT pogoj testiranja šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje. Namenjeno je testiranju oseb v organizaciji, če te nimajo stika s strankami. Če imajo osebe stik s strankami, je za stik z njimi potreben PCT pogoj, kot ga navaja 2. člen Odloka (glejte razdelek Pogoj PCT).

Samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je lahko izvedeno v domačem okolju ali na delovnem mestu.

Za namen samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenemu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega. V primeru pozitivnega rezultata testirana oseba obvesti osebnega zdravnika, ki jo napoti na potrditev z metodo PCR.

Sredstva za izvajanje testiranja s HAG testi za samotestiranje v tem primeru zagotavlja delodajalec.

Uporaba zaščitne maske

Maske so obvezne pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih ter na javnih krajih, kjer ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih.

Razkuževanje rok

Ob vstopu v zaprt javni prostor je razkuževanje rok z razkužilom obvezno. Zagotoviti ga mora upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v prostor. Enako velja  za upravnike večstanovanjskih stavb.

Prezračevanje

Izvajalci dejavnosti oziroma upravljalci poslovnih stavb in stavb, v katerih se izvaja dejavnost so dolžni poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo.

Priporočamo, da se za morebitna dodatna pojasnila obrnete na GZS, OZS in druge zbornice, ki ministrstvu posredujejo vprašanja v zvezi z izvajanjem določb po omenjen Odloku.

Vir: Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT

Sorodne objave

Novice