IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA NA DAN 3. APRIL 2015

IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA NA DAN 3. APRIL 2015

Obveščamo vas, da v petek, 3. 4. 2015 (Veliki petek), evropski plačilni sistem ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evropske unije ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.  V petek bo možna le obdelava internih plačil v okviru banke.  Plačilni promet v polnem obsegu bodo banke izvajale zopet v torek, 7.4.2015.

Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 3. 4. 2015, se ne prenese na naslednji delovni dan.

Sorodne objave

Novice