JAVNA OBJAVA LETNIH POROČIL ZA LETO 2015

JAVNA OBJAVA LETNIH POROČIL ZA LETO 2015

AJPES je 03.05.2016 javno objavil letna poročila za leto 2015. Do tega dne je bilo za poslovno leto 2015 javno objavljenih:

  • 64.089 letnih poročil gospodarskih družb (od tega 135 revidiranih letnih poročil in 15 konsolidiranih letnih poročil),
  • 62.222 letnih poročil samostojnih podjetnikov,
  • 2.964 letnih poročil pravnih oseb javnega prava,
  • 22.953 letnih poročil društev (od tega 14 revidiranih letnih poročil) in
  • 83 letnih poročil nepridobitnih organizacij – političnih strank

AJPES omogoča brezplačen vpogled v letna poročila na svoji spletni strani, preko aplikacije JOLP. Vpogled je omogočen za zadnja tri leta, izpise letnih poročil za prejšnja leta pa se lahko pridobi v izpostavah AJPES.

Objava letnih poročil 2015

 

 

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice