JAVNA OBJAVA LETNIH POROČIL ZA LETO 2018

JAVNA OBJAVA LETNIH POROČIL ZA LETO 2018

AJPES je 25.04.2019 javno objavil letna poročila za leto 2018. Do tega dne je bilo za poslovno leto 2018 javno objavljenih:

  • 65.887 letnih poročil gospodarskih družb (od tega 114 revidiranih letnih poročil, 12 konsolidiranih letnih poročil in 3 letna poročila s preiskanimi računovodskimi izkazi),
  • 54.883 letnih poročil samostojnih podjetnikov,
  • 2.921 letnih poročil pravnih oseb javnega prava,
  • 23.355 letnih poročil društev (od tega 17 revidiranih letnih poročil) in
  • 93 letnih poročil nepridobitnih organizacij

Brezplačen vpogled v letna poročila je na voljo na spletni strani AJPES. Do 13.5.2019 bodo na voljo tudi nove bonitetne ocene S.BON in podatki vključeni v spletno orodje Fi=Po Finančni pomočnik za celovito preverjanje poslovnih subjektov.

ajpes

Sorodne objave

Novice