JAVNA OBJAVA ZAKLJUČNIH POROČIL PODJETIJ V STEČAJU IN LIKVIDACIJI

JAVNA OBJAVA ZAKLJUČNIH POROČIL PODJETIJ V STEČAJU IN LIKVIDACIJI

Gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, zadruge in politične stranke nad katerimi se v letu 2016 začne postopek stečaja, likvidacije ali drug primer prenehanja, morajo po novem oddajati zaključna poročila na poenotenih obrazcih. Obrazci se predložijo Ajpesu preko spletne aplikacije ZP. Oddajo se za državno statistiko, s predložitvijo izjave pa tudi za javno objavo.

Ajpes vsa zaključna poročila brezplačno javno objavi na svoji spletni stani in tudi navede razlog sestavitve. Ajpes obvešča, da je bilo do danes javno objavljenih 655 zaključnih poročil.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice