JUTRI, 28.2.2017 JE ROK ZA ODDAJO NAPOVEDI DOHODNINE OD OBRESTI, DIVIDEND, DOBIČKA, NAJEMNIN

JUTRI, 28.2.2017 JE ROK ZA ODDAJO NAPOVEDI DOHODNINE OD OBRESTI, DIVIDEND, DOBIČKA, NAJEMNIN

Napovedi, ki se morajo oddati do 28.2.2017:

  • Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem mora vložiti fizična oseba, ki je v letu 2016 fizičnim osebam oddala v najem premično ali nepremično premoženje. Napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dali v najem skupne prostore v večstanovanjskih stavbah prek upravnikov. Rezidenti morajo napovedati vse dohodke od najema premičnega in nepremičnega premoženja, tako z virom v ali izven Slovenije. Nerezidenti morajo napovedati le dohodke iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v Sloveniji.
  • Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU mora vložiti fizična oseba (rezident), ki je v letu 2016 dosegla več kot 1.000 eur dohodkov od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in pri bankah drugih držav članic EU.
  • Napoved za odmero dohodnine od obresti mora vložiti fizična oseba (rezident in nerezident), če mu obresti izplača oseba, ki ni plačnik davka. V omenjene obresti niso vključene obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in pri bankah drugih držav članic EU.
  • Napoved za odmero dohodnine od dividend mora vložiti fizična oseba (rezident in nerezident), če mu dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka (npr. dividende izplača tujec).
  • Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov mora vložiti fizična oseba (rezident), ki je v letu 2016 odsvojila vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone. Rezidenti, ki so opravili več kot 10 transakcij pridobitev ali odsvojitev morajo obvezno oddati obrazec preko e-Davkov, ostali pa lahko oddajo napoved v papirni obliki ali preko sistema e-Davki.
  • Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih fin. instrumentov mora vložiti fizična oseba  (rezident), ki je v letu 2016 odsvojila izvedeni finančni instrument, pridobljen po 15. 7. 2008. Rezidenti, ki so opravili več kot 10 transakcij pridobitev ali odsvojitev morajo obvezno oddati obrazec preko e-Davkov, ostali pa lahko oddajo napoved v papirni obliki ali preko sistema e-Davki.

Vse napovedi za odmero dohodnine se oddajajo na predpisanih obrazcih, z zgoraj zapisanimi naslovi, prek sistema e-Davki ali v papirni obliki.

Za nepravočasno oddajo odmere dohodnine, po 28.2.2017, za nevložitev davčne napovedi, za oddajo neresničnih ali napačnih podatkov je predvidena kazen.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice