KADROVSKE ŠTIPENDIJE

April 15, 2019 KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Kadrovske štipendije se lahko izplačajo neobdavčeno do višine minimalne plače, ki trenutno znaša 886,63 eur.  Kot del štipendije se štejejo tudi vsa povračila stroškov, ki so povezana s študijem (potni stroški, prehrana,  nastanitev). Od zneska, ki presega zgoraj navedeno višino, se obračuna dohodnina.

Kadrovske štipendije so namenjene dijakom in študentom, da pridobijo ustrezni poklic oziroma izobrazbo ter možnost prve zaposlitve po končanem šolanju.  Za študij v Sloveniji se lahko neobdavčeno izplača štipendija v višini minimalne plače, ki trenutno znaša 886,63 eur. Če štipendist študira v tujini, se mu lahko neobdavčeno izplača minimalna plača, povečana za 60%, kar znaša 1.418,61 eur.  Če je izplačana štipendija višja, se od zneska štipendije, ki presega maksimalen neobdavčeni znesek, plača dohodnina. Izračun dohodnine mora opraviti izplačevalec štipendije. Na dan izplačila štipendije mora tako plačati še dohodnino in oddati  REK obrazec na FURS.

Ker so štipendije namenjene kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem, se kot del štipendije štejejo tudi vsa povračila stroškov, ki so povezana s študijem (nastanitev, prehrana, prevoz, …). Lahko pa organizacija neobdavčeno plača štipendistu dodatna izobraževanja in usposabljanja, ki so v zvezi z njenim poslovanjem (npr. dodaten tečaj tujega jezika, specifična strokovna izobraževanja, ki jih organizacija zagotovi tudi svojim zaposlenim). Ta izobraževanja naj bi štipendista že pred samo zaposlitvijo bolje pripravila za izvajanje nalog za bodoče delovno mesto.

Neobdavčena in davčno priznana je le štipendija, ki temelji na sklenjeni pogodbi o štipendiranju in je podeljena za študij, ki je povezan s poslovanjem podjetja. Pogodba o štipendiranju naj bi določala dobo prejemanja štipendije, obveznosti štipendista, spremembe, ki vplivajo na višino štipendijo, kdaj pride do prenehanja štipendijskega razmerja ter kdaj mora štipendist vrniti štipendijo. Skladno s pogodbo o štipendiranju naj bi se štipendist po koncu študija tudi zaposlil v podjetju.

Štipenditorji so dolžni poročati o podeljenih štipendijah.  Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije morajo poročati svoje potrebe v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij in sicer do konca januarja za naslednje šolsko/študijsko leto. Konec leta pa morajo poročati o podeljenih in izplačanih štipendijah.

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2019 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>