KAJ MORATE STORITI , DA BOSTE PRAVILNO OBRAČUNALI AVTORSKI HONORAR, PODJEMNO POGODBO…?

KAJ MORATE STORITI , DA BOSTE PRAVILNO OBRAČUNALI AVTORSKI HONORAR, PODJEMNO POGODBO…?

Izplačevalec avtorskega honorarja, podjemne pogodbe, prokure in ostalih dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja mora pred izplačilom obvezno preveriti, ali je prejemnik dohodka vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na drugi pravni podlagi (npr. če je zaposlen, opravlja dejavnost ali je zavarovan kot družbenik- poslovodja) oziroma če je upokojenec.  Davčni predpisi ne določajo načina preverbe, vendar pa izplačevalec brez te preverbe ne more zagotoviti, da je pravilno  obračunal davčno obveznost.

Če prejemnik dohodka ni vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na drugi pravni podlagi oziroma če ni upokojenec, ZPIZ prejemnika dohodka vključi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi opravljenega dela, izplačevalec pa od izplačanega dohodka obračuna dodaten prispevek po stopnji 15,5 %. Če je prejemnik dohodka vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na drugi pravni podlagi oziroma če je upokojenec, tega prispevka ni potrebno plačati.  Izplačevalec mora prispevek obračunati, če prejemnik dohodka ni vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje bodisi v času izplačila dohodka bodisi v času opravljanja dela.  Navedeni prispevek gre v breme prejemnika dohodka, kar pomeni, da znižuje znesek, ki ga prejemnik dohodka prejme.

Kaj morate torej storiti, da boste pravilno obračunali avtorski honorar, podjemno pogodbo, prokuro ali ostale dohodke iz drugega pogodbenega razmerja?  Pred izplačilom morate obvezno od prejemnika dohodka pridobiti pisno izjavo oziroma ustrezne podatke o vključenosti v zavarovanje. FURS pojasnjuje, da vam mora podatke o zavarovanju zagotoviti prejemnik dohodka. Prejemnik dohodka vam mora neposredno pred izplačilo podati pisno izjavo in tako posredovati ustrezne podatke, na podlagi katerih boste pravilno obračunali dohodek. Navedena izjava, ki jo najdete tudi na spletni strani ZPIZ-a, je priložena Informacijam. Status upokojenca vam oseba lahko izkaže s kartico upokojenca. Za namene dokazovanja o vključenosti v obvezno zavarovanje pa lahko prejemnik dohodka pridobi tudi izpis obdobij zavarovanja pri ZPIZ ali pa vas pooblasti, da te podatke pridobite zanj.

Izjava zavarovanca

 

 

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice