KAKO BO BREXIT VPLIVAL NA OBRAČUNAVANJE DDV

KAKO BO BREXIT VPLIVAL NA OBRAČUNAVANJE DDV

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljevanju ZK) je 29. marca 2017 Evropski svet obvestil o odločitvi za izstop iz Evropske unije (v nadaljevanju EU). Na podlagi te odločitve bo ZK prenehalo biti članica Evropske unije s 30. marcem 2019.

Način izstopa je odvisen od tega, ali bo ZK iz EU izstopilo brez dogovora ali z dogovorom. V primeru, da bo dogovorjeno prehodno obdobje od 30. marca 2019 do konca leta 2020, bodo še naprej veljala določena pravila enotnega trga in carinske unije. To pomeni, da bo do konca prehodnega obdobja še naprej obstajal prost pretok blaga in storitev. Če dogovor ne bo sklenjen, bo ZK brez prehodnega obdobja izstopilo iz EU in postalo tretja država.

FURS je obvestil vse gospodarske subjekte, ki poslujejo z ZK, kako bo izstop brez dogovora vplival na področje DDV-ja.

Obdavčitev z DDV pri dobavah blaga

Za dobave in gibanje blaga med EU in Združenim kraljestvom bodo od datuma izstopa veljala pravila o DDV za uvoz in izvoz blaga. Pri uvozu blaga iz ZK se bo obračunal DDV; DDV od uvoza se bo lahko obračunal s carinsko deklaracijo ali pa izkazal v obračunu DDV. Izvoz blaga pa bo oproščen plačila DDV.

Ker bo blago podvrženo carinskemu nadzoru, carinski kontroli in ustreznih dajatev, ki se plačujejo ob uvozu, priporočamo, da se seznanite kako bo BREXIT vplival na vaše poslovanje. Če se z uvoznimi in izvoznimi postopki srečujete prvič, pa svetujemo, da se v zvezi z izvedbo carinskih formalnosti obrnete na podjetja, ki se ukvarjajo z zastopanjem v carinskih postopkih (špedicije).

Obdavčitev z DDV pri dobavah storitev

Ker je kraj opravljanja storitev odvisen od različnih dejavnikov (npr. od narave storitev, prejemnika storitve, kraja opravljanja storitve…), se lahko zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU spremeni kako boste izdali račun za storitve opravljenim kupcem iz ZK. Preverite čimprej pri svojem računovodju, ali boste izdali račun z obračunanim DDV-jem ali bo dobava storitve oproščena plačila DDV.

Vračilo DDV

Davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji, ki zahtevajo vračilo DDV v ZK, se priporoča, da oddajo zahtevek za vračilo DDV za leto 2018 čimprej, najkasneje pa do 29. 3. 2019. Popravki že vloženih zahtevkov po 29. 3. 2019 ne bodo več mogoči, ampak bo moral davčni zavezanec informacijo o popravku sporočiti direktno v ZK. Vložitev zahtevkov za obdobje od 1. 1. do 29. 3. 2019 bo predvidoma potekalo po pravilih ZK, ki veljajo za davčne zavezance iz tretjih držav.

Davčni zavezanci iz ZK, ki bodo po datumu izstopa želeli uveljavljati vračilo DDV v Sloveniji, bodo lahko vložili zahtevek za vračilo po pravilih, ki veljajo za davčne zavezance iz tretjih držav.

Imenovanje davčnega zastopnika za DZ s sedežem v Združenem kraljestvu

Davčni zavezanci s sedežem v ZK bodo morali obvezno imenovati davčnega zastopnika. Vsi davčni zavezanci s sedežem v ZK, ki so že identificirani za namene DDV v Sloveniji, lahko še pred 30.3.2019 imenujejo davčnega zastopnika, ki bo v imenu davčnega zavezanca, ki ima sedež v ZK, izpolnjeval obveznosti in uveljavljal pravice iz naslove DDV. Imenovani davčni zastopnik bo ostal veljaven tudi po izstopu ZK iz Evropske unije.

Sorodne objave

Novice