KAKO BOSTE LAHKO IZDAJALI E-RAČUNE JAVNEMU SEKTORJU, ČE JIM BOSTE NA MESEC IZDALI LE DO 5 E-RAČUNOV

KAKO BOSTE LAHKO IZDAJALI E-RAČUNE JAVNEMU SEKTORJU, ČE JIM BOSTE NA MESEC IZDALI LE DO 5 E-RAČUNOV

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) je vzpostavila portal UJPeRačun preko katerega boste lahko izdajali eRačune neposredno javnemu sektorju oziroma proračunskim uporabnikom. Portal bodo lahko uporabljali manjši izdajatelji eRačunov, ki bodo na mesec poslali do 5 eRačunov proračunskim uporabnikom.

Do portala bo možno dostopati s  kvalificiranim digitalnim potrdilom enega od slovenskih izdajateljev: AC NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA, SIGEN-CA ali, SIGOV-CA.  Portal bo omogočal ročni vnos in pošiljanje eRačuna.

Prek portala UJPeRačun bo mogoče e-Račune pošiljati proračunskim uporabnikom od 1. 1. 2015 dalje.  Do 1.1.2015 je na voljo testna verzija portala UJPeRačun. Več informacij o uporabi portala in dostop do testne verzije portala najdete na spletni strani UJP-a: http://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_n=355.

 

Sorodne objave

Novice