KAKO PRIDOBITI IDENTIFIKACIJSKO ŠTEVILKO ZA DDV

KAKO PRIDOBITI IDENTIFIKACIJSKO ŠTEVILKO ZA DDV

Postopek pridobitve identifikacijske številke za DDV poteka elektronsko preko portala eDavki, kjer se odda zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV. K zahtevku se priloži tudi čim več dokazil o opravljajo dejavnosti oziroma namenu opravljanja dejavnosti. Dokazila se priložijo oddanemu zahtevku, če je datoteka velika, pa kot lastni dokument.

Celotni postopek dodelitve identifikacijske številke za namene DDV opravlja Finančni urad Nova Gorica. Ker mora biti v skladu s priporočili Evropske komisije pozoren na možne zlorabe identifikacijske številke, preverja, da se identifikacijske številke za DDV izdajo samo davčnim zavezancem, ki dejansko opravljajo oziroma imajo namen opravljati ekonomsko dejavnost. Ne pa tudi tistim, ki tega namena ne izkažejo. Zato pogosto poziva k dopolnitvi vlog, če se zahtevku ne predložijo ustrezna dokazila v zvezi z opravljanjem dejavnosti. To pa seveda podaljša postopek dodelitve identifikacijske številke.

Pravne ali fizične osebe, ki šele začenjajo opravljati dejavnost, lahko kot dokazilo, da nameravajo opravljati dejavnost, davčnemu organu predložijo pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti, razna dokazila o dovoljenjih za opravljanje dejavnosti, kjer so le ta zaradi narave dejavnosti potrebna itd. Kot dokazilo se lahko predloži tudi natančen opis načina opravljanja dejavnosti, na primer kje se bo nabavljalo blago, kam in komu se bo prodajalo, kje se bo opravilo uvozno oziroma izvozno carinjenje blaga, kako bo potekal transfer blaga, kakšne storitve se bo opravljalo, za kakšne naročnike (fizične osebe, poslovne subjekte), itd.

Da bo postopek pridobitve identifikacijske številke čim krajši, pozivajo, da se v dopisu navede tudi kontaktna telefonska številka osebe, ki je pristojna in dosegljiva za morebitna dodatna pojasnila v zvezi s predloženimi dokazili in pojasnili.

V Računovodski družbi Nucleus plus vam pomagamo pri oddaji zahtevka za pridobitev identifikacijske številke za namene DDV, lahko pa ga v dogovoru z vami tudi izpolnimo in oddamo.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice