KAKO PRIDOBITI IZPIS DELOVNE DOBE

KAKO PRIDOBITI IZPIS DELOVNE DOBE

Ob menjavi službe se mora novemu delodajalcu posredovati tudi izpis delovne dobe, saj brez tega ne more pri plači pravilno obračunati minulega dela. Ker delovnih knjižic že od leta 2009 ni več, se mora delodajalcu prinesti drug dokument, ki izkazuje preteklo delovno dobo.

Delovno dobo lahko dokazujete na podlagi izpisa obdobij zavarovanj, ki ga pridobite na  Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Izpis obdobij zavarovanj lahko pridobite tako, da:

• se osebno oglasite na najbližji enoti zavoda, kjer boste izpis dobili takoj oziroma lahko izpis za vas pridobi oseba s pisnim pooblastilom,
• vlogo vložite preko sistema Moj eZPIZ (za oddajo potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo), izpis pa boste prejeli po pošti ali pa
• pošljete po pošti na najbližjo enoto zavoda ali na e-naslov informacije@zpiz.si izpolnjeno vlogo za izpis obdobij zavarovanja v RS, ki je objavljena na spletni strani zavoda, izpis pa boste prejeli po pošti.

Izpis naj bi dobili v petih dneh po oddaji vloge.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ)  omogoča izpis obdobij zavarovanj  tudi vsem dijakom in študentom, pa tudi tistim, ki opravljajo osebno dopolnilno delo in delajo prek avtorske oziroma podjemne pogodbe. Zanje se namreč od 1. februarja 2015 tudi plačujejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in se jim prizna pokojninska doba.

 

Sorodne objave

Novice