Kakšne so obveznosti delodajalca ob koncu leta?

Kakšne so obveznosti delodajalca ob koncu leta?

Kakšne so obveznosti delodajalca ob koncu leta?

  • Ob koncu leta mora delodajalec preveriti, ali so delavci izrabili lanski dopust in dva tedna letošnjega v enem delu.
  • Izdati mora letni delovni koledar.
  • Delavcem, ki so se zaposlili po 1. juliju, mora izplačati sorazmerni del regresa,
  • do 31. januarja pa mora izdati pisni obračun (nadomestila) plače.
  • Pripraviti se mora tudi na morebitno povečanje minimalne plače in večjo minimalno osnovo za obračun
  • Če je imel dobro poslovno leto, lahko delavce tudi nagradi.

Izplačilo sorazmernega dela regresa

Delodajalec mora delavcem, ki so se pri njem zaposlili po 1. juliju, najkasneje do konca leta izplačati sorazmerni del regresa. Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu to preneha med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 1/12 letnega dopusta in regresa za vsak mesec zaposlitve (sorazmerni del letnega dopusta in regresa). Pri tem je treba poudariti, da ima pravico do 1/12 letnega dopusta in regresa za vsak dopolnjen mesec zaposlitve in tudi za dneve v ne dopolnjenem mesecu (161/1 ZDR-1).

Spomnimo

Regres mora delodajalec v skladu z delovnopravno zakonodajo izplačati najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta, razen ob določenih izjemah (npr. sklenitev pogodbe o zaposlitvi po tem datumu, ali če je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti v primeru nelikvidnosti delodajalca določen kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega leta).

Če se je delavec pri delodajalcu zaposlil po 1. juliju, ZDR-1 roka za izplačilo regresa ne določa. Praksa delodajalcev je v tem primeru zelo različna – bodisi delavcem izplačajo sorazmerni del regresa ob izplačilu prve plače bodisi do 31. decembra tekočega leta.  Slednje se šteje za pravočasno izplačilo.

Letni delovni koledar

Z letnim delovnim koledarjem delodajalec delavcem sporoči, koliko urna bo njihova delovna obveznost v posameznem mesecu prihodnjega leta, kateri dnevi so dela prosti in kdaj bodo imeli kolektivni dopust. Delodajalec mora pred začetkom koledarskega ali poslovnega leta določiti letni razpored delovnega časa in o tem pisno obvestiti delavce na pri njem običajen način (na primer na oglasnem mestu v njegovih prostorih ali z uporabo informacijske tehnologije) in sindikate pri njem (148/2 ZDR-1). Ta obveza velja za vsakega delodajalca, ne glede na to, ali imajo delavci delovni čas razporejen enakomerno ali neenakomerno. V letnem delovnem koledarju mora delodajalec delavcem razporediti vsaj toliko delovnega časa, da bodo imeli zagotovljen polni delovni čas oziroma čas, ki predstavlja njihovo delovno obveznost. ZDR-1 ne določa vsebine letnega delovnega koledarja, niti koliko dni pred začetkom novega leta ga mora delavcem izročiti. Ga pa urejajo nekatere kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti.

Sorodne objave

Novice