Novice

Računovodske novice iz področja financ in slovenske zakonodaje.

NE POZABITE NA 31. MAREC 2015

Podjetja, samostojni podjetniki ter društva, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, morajo letna poročila in obračun davka od dohodka pravnih oseb (ali dohodka iz dejavnosti) ...
Preberi več