KATERE EVIDENCE MORAJO VODITI NORMIRANCI?

KATERE EVIDENCE MORAJO VODITI NORMIRANCI?

Za normirance vodenje poslovnih knjig ni obvezno. Kljub temu pa morajo voditi določene evidence in spoštovati mesečne obveznosti. Normiranci so tako dolžni voditi naslednje evidence:

  • evidenco izdanih knjigovodskih listin;
  • evidenco osnovnih sredstev in
  • morebitne druge evidence, v kolikor to zahtevajo posebni predpisi s področja, na katerem poslujejo.

Minimalen obseg podatkov in obliko, v kateri morajo biti evidence vodene, določa Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe RS, ki opravljajo dejavnost.

V kolikor je normiranec registriran za DDV, je dolžan voditi tudi vse evidence v skladu z DDV predpisi. Če normiranec izplačuje plače in druge prejemke fizičnim osebam (avtorske honorarje, podjemne pogodbe,…), mora voditi tudi vse evidence ki jih zahteva delovno-pravna in druga zakonodaja, prav tako pa mora obračunati prispevke in dohodnino od plač in drugih dohodkov ter oddati predpisane obrazce na FURS in Ajpes.

V Računovodski družbi Nucleus plus normirancem pomagamo pri vodenju evidenc, pripravi obračunov DDV, plač ter drugih dohodkov kot tudi obračunov dohodnine od dohodka iz dejavnosti, navedene obrazce v dogovoru z njimi tudi oddamo.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice