KATERI S.P. BO ŠE NAPREJ “NORMIRANEC” V LETU 2018?

KATERI S.P. BO ŠE NAPREJ “NORMIRANEC” V LETU 2018?

Spremembe Zakona o dohodnini, ki so začele veljati s 1.1.2018, so prinesle novosti na področju določanja praga za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Tako so lahko v letu 2018 »normiranci« tisti samostojni podjetniki, katerih povprečni prihodki za leto 2016 in 2017 niso presegli 150.000 EUR. Med prihodke se štejejo tudi prihodki povezanih oseb, razen če zavezanec dokaže, da glavni ali eden glavnih razlogov za shemo poslovanja ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Kdo so povezane osebe?

Povezani osebi sta pravna oseba in fizična oseba, ki opravlja dejavnost (s.p.), če ima ista fizična oseba ali njen družinski član v rezidentu najmanj 25% deleža v kapitalu, upravljanu ali nadzoru. Za družinske člane se štejejo:

  • Zakonec ali oseba, s katero fizična oseba živi v dalj časa v trajajoči življenjski skupnosti;
  • Otroke, posvojenec ali otrok osebe, s katero fizična oseba živi v dalj časa v trajajoči življenjski skupnosti;
  • Starši in posvojitelji;

Za namene ugotavljanja višine prihodkov, ki jih lahko realizirajo »normiranci«, se za povezane osebe štejejo tudi bratje in sestre.

V Računovodski družbi Nucleus plus »normirancem« pomagamo pri vodenju evidenc, pripravi obračunov DDV, plač ter drugih dohodkov kot tudi obračunov dohodnine od dohodka iz dejavnosti, navedene obrazce v dogovoru z njimi tudi oddamo.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice