KDAJ DELAVCU PRIPADA JUBILEJNA NAGRADA?

September 18, 2017 KDAJ DELAVCU PRIPADA JUBILEJNA NAGRADA?

Zakon o delovnih razmerjih nikjer ne določa pogojev v zvezi z izplačili jubilejnih nagrad. Delavcem jubilejna nagrada pripada le, če jo predpisuje posamezna kolektivna pogodba, interni akti delodajalca ali pogodba o zaposlitvi.

V kolektivni pogodbi, internih aktih delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi je običajno določeno, kdaj in v kakšni višini se jubilejna nagrada izplača delavcu. Akti lahko predpisujejo jubilejno nagrado za skupno delovno dobo ali jubilejno nagrado za delovno dobo pri delodajalcu, lahko pa tudi obe. Razlika med njima je v tem, da je ena vezana na skupno delovno dobo (pri vseh delodajalcih), druga pa na delovno dobo pri zadnjem delodajalcu (torej trenutnem, ki bo nagrado tudi izplačal).

Jubilejna nagrada je lahko poljubno visoka, Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja pa predpisuje, do katere višine je neobdavčena, torej do katere višine se ne plačujejo prispevki za socialno varnost in dohodnina. Za deset let delovne dobe lahko delavec prejme neobdavčeno 460 evrov, za dvajset let 689 evrov, za trideset in štirideset let pa 919 evrov. 

Delavec lahko pri enem delodajalcu prejme neobdavčeno le jubilejno nagrado za en jubilej. To pomeni, da delodajalec ne more izplačati delavcu neobdavčeno najprej jubilejne nagrade za skupno delovno dobo desetih let, nato pa še jubilejno nagrado za deset let pri delodajalcu. Če pa bi delavec dopolnil deset let skupne delovne dobe in dobil izplačano jubilejno nagrado za deset let delovne dobe, nato pa bi se prezaposlil k drugemu delodajalcu in bi mu ta želel kasneje izplačati jubilejno nagrado za delovno dobo desetih let pri delodajalcu, pa bi bilo to izplačilo zopet neobdavčeno.

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2018 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>