KDAJ JE DEJAVNOST DOVOLJENO OPRAVLJATI V STANOVANJU?

KDAJ JE DEJAVNOST DOVOLJENO OPRAVLJATI V STANOVANJU?

Za opravljanje dejavnosti v stanovanju ni potrebno posebno dovoljenje občine. Pogoje za opravljanje dejavnosti v stanovanju predpisuje Stanovanjski zakon, ki določa:

  • dejavnost mora biti takšna, da se lahko opravlja v delu stanovanja (torej ohranja stanovanje kot prostor svojo funkcijo),
  • pri uporabi stanovanja za opravljanje dejavnosti ne sme iti za spremembo namembnosti stanovanja skladno s predpisi o graditvi objektov in ne za spremembo rabe.
  • da dejavnost ne sme motiti stanovalcev pri mirni rabi stanovanj in ne povzroča čezmerne obremenitve skupnih delov večstanovanjske stavbe,
  • da mora etažni lastnik za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja pridobiti soglasja lastnikov, ki imajo več kakor tri četrtine solastniških deležev, vključujoč soglasja lastnikov vseh posameznih delov, katerih zidovi ali stropi mejijo z njegovo stanovanjsko enoto.
  • da se mora na začetku opravljanja dejavnosti o tem obvestiti upravnika.
  • da pravica do opravljanja dejavnost ne preide na pravnega naslednika v primeru prenosa etažne lastnine.

Te določbe veljajo tudi za najemnika, ki pa mora pridobiti še dovoljenje lastnika oziroma najemodajalca. Če se opravlja dejavnost v nasprotju z navedenimi pogoji, lahko stanovanjski inšpektor prepove delo.

Sorodne objave

Novice