KDAJ LAHKO DRUŽINSKI ČLANI PRISKOČIJO NA POMOČ V PODJETJU?

KDAJ LAHKO DRUŽINSKI ČLANI PRISKOČIJO NA POMOČ V PODJETJU?

Skladno z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno lahko družinski člani v podjetju opravljajo kratkotrajno delo. V kolikor se tovrstno delo opravlja v določenih obsegih in so izpolnjeni vsi pogoji, kot jih predpisuje zakon, se to delo ne šteje kot delo na črno.

 Kaj je kratkotrajno delo?  

Kratkotrajno delo je definirano kot brezplačno delo, ki ga lahko opravljajo izključno določeni družinski člani podjetnika. Kratkotrajno delo lahko opravljajo tudi upokojenci in brezposelne osebe.

Vendar pa ta oblika ni primerna za vsa podjetja niti za katerekoli družinske člane. Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ desetimi zaposlenimi ali pa pri samozaposleni osebi z največ desetimi zaposlenimi.

Opravljajo ga lahko naslednji družinski člani:

  • zakonec/zunajzakonski partner lastnika;
  • zakonec/zunajzakonski partner enega od staršev lastnika ali solastnika;
  • oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena;
  • starši in otroci lastnika, starši in otroci partnerja.

 Koliko časa se lahko opravlja in kako to dokazujemo?

Kratkotrajno delo se lahko opravlja največ 40 ur na mesec.

Podjetnik mora voditi evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu. Ta evidenca mora vsebovati:

  • osebno ime, naslov in davčno številko osebe, ki opravlja kratkotrajno delo;
  • uro začetka in konca opravljanja kratkotrajnega dela, kot jo je potrdila oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, po dnevih;
  • skupno število ur opravljenega kratkotrajnega dela na mesečni ravni.

Ob začetku in koncu opravljanja kratkotrajnega dela mora evidenco podpisati oseba, ki opravlja delo. To evidenco mora podjetnik hraniti še dve leti po prenehanju opravljanja kratkotrajnega dela.

Kaj moramo storiti pred pričetkom kratkotrajnega dela?

Če izpolnjujete vse zgoraj navedene pogoje, je potrebno vašega družinskega člana prijaviti in zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.  Prijava se opravi na obrazcu M12.

Mesečno se opravi plačilo prispevka na Finančni upravi RS (Furs) s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec, vrsta dohodka 1509 – Plačilo prispevka za ZZ) preko sistema eDavki, do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice