KDAJ LAHKO KORISTIM LETNI DOPUST?

KDAJ LAHKO KORISTIM LETNI DOPUST?

Letni dopust delavec izrablja upoštevajoč potrebe delovnega procesa, možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter tudi njegove družinske obveznosti. Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, vendar mora en del trajati najmanj dva tedna. Lahko se koristi v delovnih dneh, koriščenje v urah ni dovoljena. Prazniki in dela prosti dnevi, odsotnost zaradi bolezni ter drugi primeri upravičene odsotnosti z dela se ne vštevajo v dneve letnega dopusta.

Delodajalec mora delavcu zagotoviti, da lahko koristi celotni letni dopust v tekočem koledarskem letu. Po drugi strani pa mora delavec do konca tekočega koledarskega leta koristiti najmanj dva tedna letnega dopusta. Preostanek pa lahko, če se tako dogovori s svojim delodajalcem, prenese v naslednje leto, in ga koristi do 30. junija. V primeru bolezni, poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego se ta rok podaljša do 31. decembra naslednjega leta.

Delavec lahko en dan letnega dopusta izrabi na dan, ki ga sam določi, a mora o tem delodajalca obvestiti najmanj tri dni prej. Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden letnega dopusta v času šolskih počitnic. Delodajalec mu teh dveh pravic ne more odreči, razen če bi odhod resneje vplival na delovni proces.

Delavec, ki med letom sklene delovno razmerje in ima v prvem letu pravico do sorazmernega dela letnega dopusta, lahko v naslednjem koledarskem letu izrabi celotni letni dopust že na začetku tega koledarskega leta, Izrabi lahko bodisi celotni letni dopust, če bo zaposlen celotno koledarsko leto, bodisi sorazmerni del, če ne bo zaposlen celo leto.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice