KDO MORA ODDATI LETNO POROČILO DO KONCA FEBRUARJA

KDO MORA ODDATI LETNO POROČILO DO KONCA FEBRUARJA

Za nami je prva polovica bilančnega obdobja in pred nami je prvi rok za oddajo letnih poročil. Na podlagi Zakona o računovodstvu in Zakona o državni statistiki, za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko, morajo do 29.2.2016 oddati letno poročilo naslednji zavezanci:

• Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta;
• Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava (zavodi, ustanove, sindikati, itd.).

Ob predložitvi letnega poročila morajo za statistiko priložiti tudi prilogo s pojasnili k izkazom in poslovno poročilo.

Letno poročilo je potrebno predložiti preko spletnega portala AJPES. Podatke se vnese neposredno v spletno aplikacijo.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice