KOGA MORATE OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVATI ZA PRIMER POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI (obrazec M12)?

KOGA MORATE OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVATI ZA PRIMER POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI (obrazec M12)?

Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni je posebna vrsta zavarovanja, ki je obvezna za osebe, ki opravljajo dejavnosti, navedene v 17. in 18. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni se morajo zavarovati:

  • osebe, ki opravljajo delo po avtorski pogodbi, podjemni pogodbi, pogodbi o prokuri;
  • učence srednjih šol oziroma študente višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij (preko napotnic študentskih servisov), če organizacija nima sklenjene pogodbe s študentskim servisom, da prijavo uredi študentski servis;
  • učence in študente pri opravljanju obvezne prakse; osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado;
  • osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno in osebe, ki opravljajo začasno ali občasno delo po predpisih, ki urejajo trg dela (npr. kratkotrajno in brezplačno delo družinskih članov).

Organizacije morajo navedene osebe prijaviti in odjaviti v zavarovanje z obrazcem M12, pri čemer morajo prijavo in odjavo obvezno narediti elektronsko preko portala e-VEM. Za poslovanje na E-Vem portalu je potrebno imeti kvalificirano digitalni potrdilo ter za podpisovanje in oddajanje vlog na brskalniku nameščeno še podpisno komponento. V Računovodski družbi Nucleus plus vam lahko pomagamo pri oddaji obrazcev, lahko pa jih v dogovoru z vami tudi izpolnimo in oddamo.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice