KOLIKO DAVKA BOSTE PLAČALI PRI PRODAJI VREDNOSTNIH PAPIRJEV

KOLIKO DAVKA BOSTE PLAČALI PRI PRODAJI VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Če boste letos odsvojili vrednostne papirje, druge deleže ali investicijske kupone v Sloveniji ali v tujini, morate do 28. februarja naslednjega leta davčnemu organu napovedati vse odtujitve. Napoved je treba oddati ne glede na to, ali boste vrednostne papirje odsvojili z dobičkom ali izgubo. Le za odtujitev delnic, ki so pridobljene s certifikati lastninskega preoblikovanja, in odtujitev obveznic, vam napovedi ni potrebno vložiti.

Napoved se naredi na obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov«, ki se ga odda v papirni obliki ali preko sistema eDavki. Če boste opravili več kot 10 odsvojitev boste morali napoved obvezno vložiti preko sistema eDavki. Na podlagi oddane napovedi izda davčni organ odločbo o višini odmerjene dohodnine od dobička iz kapitala do 30. aprila. Dohodnino je potrebno plačati v 30 dneh od dneva vročitve odločbe.

Osnova, od katerega se obračuna dohodnina je razlika med prodajno in nabavno vrednost. Nabavna vrednost se poveča za 1% normiranih stroškov, prodajna vrednost pa zmanjša za 1% normiranih stroškov. Podatke o kapitalskih dobičkih vlagatelji ponavadi prejmejo od borznih hiš in družb za upravljanje. Stopnja davka znaša za prvih pet let lastništva 25%, nato pa se znižuje vsakih pet let lastništva kapitala – na 15%, 10% in 5%. Po 20 letih lastništva se dohodnina ne plača več.

Rabite pomoč pri izpolnitvi obrazcev? V Računovodski družbi Nucleus plus vam pomagamo pri izpolnitvi napovedi, lahko pa jo v dogovoru z vami tudi oddamo.

Sorodne objave

Novice