KOLIKO DAVKA OD DOBIČKA BODO LETOS PLAČALA PODJETJA?

KOLIKO DAVKA OD DOBIČKA BODO LETOS PLAČALA PODJETJA?

Podjetja, ki bodo letos ustvarila dobiček za davčne namene, bodo plačala davek od dohodka pravnih oseb. Vse davčne olajšave in davčne izgube se namreč z letom 2020 priznajo največ v višini 63% davčne osnove.

Pri obračunu davka iz dohodka pravnih oseb imajo podjetja razne davčne olajšave: pokrivanje davčne izgube, olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, olajšava za investiranje, olajšava za zaposlovanje, olajšava za zaposlovanje invalidov itd.. Za vse olajšave je bilo do sedaj (do vključno leta 2019) značilno, da so davčno osnovo lahko znižale na 0 in posledično podjetja kljub dobičku davka niso plačala.

Konec leta 2019 je bil sprejet “Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R)”, ki je prinesel majhne a pomembe spremembe pri izračunu davka v letu 2020. Če bo pravna oseba v letu 2020 imela dobiček za davčne namene, potem se bodo vse davčne olajšave in davčne izgube priznale največ v višini 63% davčne osnove. To pomeni, da bodo podjetja, ki ustvarjajo dobiček kljub uveljavljanju olajšav odslej vedno plačala davek od dohodka pravnih oseb.

Primer:

Podjetje ustvari davčni dobiček v višini 100.000 EUR v letu 2020. Podjetje lahko uveljavlja olajšavo za investiranje v raziskave in razvoj in v višini 200.000 EUR

21-9-2020

Podjetje bo ne glede na visoka vlaganja moralo plačati 7.030 EUR davka od dohodka pravnih oseb za leto 2020.

 

Sorodne objave

Novice