LETNI DOPUST IN MENJAVA ZAPOSLITVE

LETNI DOPUST IN MENJAVA ZAPOSLITVE

Če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu mora vsak delodajalec zagotoviti izrabo sorazmernega dela letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri njem. 

Pri določitvi sorazmernega dela letnega dopusta vsak delodajalec upošteva kriterije in merila za določitev trajanja letnega dopusta, kot veljajo pri njem. Sorazmerni del letnega dopusta se izračuna tako, da se celotni letni dopust, ki bi delavcu pripadal na podlagi kriterijev, ki veljajo pri delodajalcu, deli z dvanajst in nato pomnoži s številom mesecev zaposlitve, preostanek pa se zaokroži na dodaten dan, če je preostanek polovica ali več kot polovica dneva. V primeru, ko delavec menja zaposlitev 15. v mesecu, vsak delodajalec delavcu za ta mesec zagotovi sorazmerni del (1/24); v primeru, ko delavec menja zaposlitev do 15. v mesecu, zagotovi 1/12 letnega dopusta za ta mesec drugi delodajalec; v primeru, ko delavec menja zaposlitev po 15. v mesecu pa zagotovi 1/12 letnega dopusta za ta mesec prvi delodajalec.

Delavec se lahko v primeru menjave zaposlitve o načinu izrabe letnega dopusta tudi drugače dogovori s prvim in/ali z drugim delodajalcem. Po mnenju Ministrstva za delo je dogovor veljaven, če vsebuje le način izrabe pravice do letnega dopusta (na primer v celoti pri prvem delodajalcu ali v celoti pri drugem delodajalcu ali pri obeh). Dogovor, s katerim bi se delavec odpovedal pravici do letnega dopusta (ali do dela letnega dopusta), pa je neveljaven.

Tudi v primeru menjave zaposlitve in nameravane sklenitve pogodbe o zaposlitvi z drugim delodajalcem je delavec dolžan obvestiti delodajalca o vseh bistvenih okoliščinah in spremembah le-teh, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja. Ministrstvo za delo pojasnjuje, da v kolikor delavec zavestno neupravičeno, torej v nasprotju z določbami zakona in brez dogovora z delodajalcem, izrabi pri prvem delodajalcu več letnega dopusta in regresa za letni dopust in s tem delodajalca oškoduje, lahko le-ta uveljavlja regresni oziroma odškodninski zahtevek, tudi s tožbo na sodišču.

 

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice