Mikrokrediti 2024

Mikrokrediti 2024

Mikrokrediti 2024

Slovenski podjetniški sklad je letos objavil prvi javni razpis. Mikro in malim podjetjem ponuja mikrokredit do višine 25 tisoč evrov z ugodno obrestno mero. Podjetja bodo do mikrokreditov dostopala hitro, enostavno in brez stroškov vodenja in odobritve.  Razpisanih je 10 mio EUR sredstev.

Višina financiranja

od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita,

100-odstotno kritje upravičenih stroškov poslovnih procesov in/ali projekta.

Možnost oddaje 1 vloge.

Odplačilna doba: od 2 do 5 let.

Moratorij: od 1 do 6 mesecev (z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita).

Obrestna mera: 37,5 % 6-mesečnega EURIBORA + fiksni pribitek 0,8 %.

Zavarovanje: 8 menic podjetja.

Brez stroškov vodenja in odobritve kredita.

 

Pogoji za kandidiranje

Status mikro ali malega podjetja (s. p., g.d., zadruga z omejeno odgovornostjo).

Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas.

Podjetje ustanovljeno in deluje pred 1.1.2022.

Bonitetna ocena vsaj SB7.

Podjetje ne sme biti v težavah.

Podjetje ne spada v izključen sektor »de minimis«.

 

Stroški, ki so upravičeni:

Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme).

Neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..).

Stroški materiala in trgovskega blaga.

Stroški storitev Stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki, stroški prehrane, regres,…).

Zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Upravičeni stroški poslovnega procesa/projekta lahko nastanejo največ 6 mesecev pred oddajo vloge in 18 mesecev po odobritvi kredita.

Oddaja vloge

Elektronska, preko ePortala Sklada

Prijavni rok:

08.03.2024 do 14.00 ure do 08.04.2024 do 14.00 ure, oziroma do porabe vseh sredstev

Več informacij najdete tukaj: https://www.podjetniskisklad.si/p7-2024-mikrokrediti-2024/

 

Sorodne objave

Novice