MIKROPODJETJA IN SAMOZAPOSLENI LAHKO PREJMEJO DO 750 BREZPLAČNIH MASK NA ZAPOSLENEGA

MIKROPODJETJA IN SAMOZAPOSLENI LAHKO PREJMEJO DO 750 BREZPLAČNIH MASK NA ZAPOSLENEGA

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju OZS) ponovno poziva samozaposlene in mikropodjetja z enim do štirimi zaposlenimi k oddaji vloge za dodelitev brezplačnih zaščitnih mask. Ponovno se lahko prijavijo tudi podjetja, ki so v letu 2020 ali 2021 maske že prejela. Vsako podjetje lahko zaprosi največ za 750 mask na zaposlenega.

OZS bo v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo razdelila dodatnih milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe z novim koronavirusom. Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi.  Javni poziv je objavljen na spletni strani www.ozs.si/maske. Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.

Na poziv se lahko ponovno prijavijo tudi  podjetja, ki so maske v letu 2020 ali 2021 že prejela. Posamezno podjetje je do sedaj za vsakega zaposlenega prejelo 150 mask, po novem pa bodo podjetja lahko naenkrat prevzela petkratno število mask na zaposlenega, torej skupaj do 750 mask.

Oddaja vloge

Vlogo se oddaj na spletni strani https://www.ozs.si/maske.

OZS opozarja, da bodo odobrene le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi zaščitnih mask obveščeni najkasneje v roku 5 dni od zaprtja poziva na elektronski naslov, ki ga bodo sporočili v prijavi. OZS bo obvestilo o terminu osebnega prevzema zaščitnih mask na posamezni območni obrtno-podjetniški zbornici poslalo po elektronski pošti. Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetje.

Sorodne objave

Novice