MINIMALNA PLAČA Z LETOM 2019 VIŠJA ZA 29 EUR

MINIMALNA PLAČA Z LETOM 2019 VIŠJA ZA 29 EUR

Konec leta je bil sprejet Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači, ki določa višino minimalne plače, način določanja in tudi objavo. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom se s 1.1.2019 s sedanjih 842,79 EUR bruto (638 EUR neto) zvišuje na 886,63 EUR bruto (667 EUR neto). Novo minimalno plačo morajo delodajalci izplačati, četudi je v pogodbah o zaposlitvi določena nižja plača.

Leta 2020 se bo minimalna plača znova zvišala na 940,58 EUR bruto (700 EUR neto), s tem letom pa bodo iz minimalne plače izvzeti tudi vsi dodatki. Tako v minimalni plači ne bodo več vključeni dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami (npr. dodatek za delovno dobo, težje razmere dela,…) kot tudi del plače za delovno in poslovno uspešnost, dogovorjen s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Od 1. januarja 2021 dalje se bo minimalna plača določala po posebni formuli, ki naj bi zagotavljala, da bo minimalna plača vsaj 20% višja od minimalnih življenjskih stroškov. Lahko se bo določila tudi v višjem znesku, vendar pa znesek ne bo smel biti višji od zneska minimalnih življenjskih stroškov, povišanih za 40 %. Višino minimalne plače bo določil minister, pristojen za delo, in ga objavil v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje v roku treh mesecev po spremembi zneska minimalnih življenjskih stroškov.

Sorodne objave

Novice