MORA SAMOSTOJNI PODJETNIK IMETI POSLOVNI RAČUN?

MORA SAMOSTOJNI PODJETNIK IMETI POSLOVNI RAČUN?

Banka Slovenija pojasnjuje, da zakonodaja od samostojnih podjetnikov ne zahteva več, da morajo imeti v zvezi z opravljanjem dejavnosti ločen transakcijski račun. Samostojni podjetnik ima tako lahko samo en transakcijski račun, zakonska obveznost banke pa je, da pri komitentu preveri za kakšen namen namerava uporabljati transakcijski račun, ter potem temu ustrezno označi transakcijski račun za potrebe vodenja registra transakcijskih računov.

Do ločevanja transakcijskih računov je prišlo, ker morajo banke AJPES-u zagotavljati podatke za vzpostavitev in vodenje registra transakcijskih računov, pri tem pa morajo navesti za kakšno vrsto računa gre glede na status imetnika računa ali glede na lastnosti sredstev na računu. Transakcijski računi subjekta vpisanega v poslovni register (mednje sodijo tudi samostojni podjetniki oziroma zasebniki) se namreč vodijo pod oznako »T«. Ti računi se vodijo v poslovnem delu registra transakcijskih računov in so javni. Transakcijski računi fizičnih oseb, ki niso javno dostopni, pa se vodijo pod oznako »A«.

Banka Slovenija nadalje pojasnjuje, da je poslovna odločitev banke kakšen transakcijski račun bo za podjetnika dejansko odprla, poslovni ali osebni račun. To je torej predmet dogovora med njo in njenim komitentom. Pomembno je le, da banka transakcijski račun preko katerega bo oseba opravljala dejavnost, označi z oznako »T« ter da se vodi v poslovnem delu registra transakcijskih računov in je javen.

V preteklosti so nekateri podjetniki uporabljali osebni račun tudi za opravljanje svoje dejavnosti. Posledično ti transakcijski računi niso bili vidni v registru transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES. Do 1. julija so morali ti podjetniki svoji banki sporočiti, da uporabljate osebni račun tudi za opravljanje svoje dejavnosti, da je le-ta ustrezno označila transakcijski račun za potrebe vodenja registra transakcijskih računov. Zakonodaja predvideva kazni za vse podjetnike, ki tega niso storili.

Sorodne objave

Novice