Na kaj morate biti pozorni pri unovčevanju digitalnih bonov 22

Na kaj morate biti pozorni pri unovčevanju digitalnih bonov 22

Na kaj morate biti pozorni pri unovčevanju digitalnih bonov 22

Mediji v zadnjih dneh poročajo o kaznih, ki vam lahko pretijo pri nakupu ali prodaji z uporabo digitalnih bonov 22
V nadaljevanju podajamo višine kazni in vrste prekrškov na katere morate biti pozorni.

Vrsta prekrška – če ponudnik:

 • omogoči unovčitev digitalnega bona v korist osebe, ki ni upravičenec oziroma zakoniti zastopnik upravičenca, mlajšega od 15 let, ali zakoniti zastopnik polnoletnega upravičenca, ki je postavljen pod skrbništvo,
 • omogoči unovčitev digitalnega bona za nakup vrste blaga ali izobraževalnega programa, za nakup katerega digitalnega bona ni mogoče unovčiti, ali blaga oziroma izobraževalnega programa, ki nima predpisanih lastnosti ali sestavin,
 • omogoči unovčitev digitalnega bona za blago ali udeležbo v izobraževalnem programu, ki ga za druga plačilna sredstva ne ponuja, ali za digitalni bon proda blago ali izobraževalni program po višji ceni, kot isto blago ali izobraževalni program ponuja za prodajo z drugimi plačilnimi sredstvi,
 • po zaključenem evidentiranju unovčitve digitalnega bona ne izroči blaga – navidezna unovčitev digitalnega bona,
 • prejete izjave o unovčitvi digitalnega bona oziroma digitalnega bona ’22 in izjave o združitvi digitalnih bonov oziroma digitalnih bonov ’22 ne hrani dve leti,
 • evidentira unovčitev digitalnega bona upravičenca, ki se ni udeležil izobraževalnega programa.

Za zgoraj navedene prekrške se kaznuje z globo:

 • od 2.500 do 25.000 eurov pravna oseba,
 • od 1.500 do 15.000 eurov samostojni podjetnik posameznik,
 • od 1.500 do 15.000 eurov posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
 • od 1.000 eurov do 6.000 eurov odgovorna oseba pravne osebe,
 • od 600 do 2.000 eurov odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
 • od 400 do 1.800 eurov odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Z globo od 600 do 1.800 eurov pa se za prekršek kaznuje posameznik, ki:

 • blago, ki ga je kupil z digitalnim bonom, odsvoji pred potekom dveh let od nakupa,
 • omogoči, da ponudnik evidentira unovčitev digitalnega bona in mu ne izroči blaga ali ne izvede izobraževalnega programa – navidezna unovčitev digitalnega bona,
 • se ob unovčitvi digitalnega bona neupravičeno predstavlja kot upravičenec, zakoniti zastopnik upravičenca, mlajšega od 15 let, ali zakoniti zastopnik polnoletnega upravičenca, ki je postavljen pod skrbništvo,
 • neupravičeno združi in unovči digitalne bone več oseb,
 • omogoči, da ponudnik izobraževalnega programa evidentira unovčitev digitalnega bona, čeprav se ga kot upravičenec ni udeležil.

VIR

Sorodne objave

Novice