NAJEMNINE, OBRESTI, DOBIČEK IZ KAPITALA, DIVIDENDE, IFI – NE POZABITE NA ODDAJO NAPOVEDI

NAJEMNINE, OBRESTI, DOBIČEK IZ KAPITALA, DIVIDENDE, IFI – NE POZABITE NA ODDAJO NAPOVEDI

28.2.2019 je rok za oddajo napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dividend, obresti, dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev, drugih deležev ter investicijskih kuponov) in iz oddajanja premoženja v najem za leto 2018. Ne pozabite oddati obrazcev, saj je za nepravočasno oddajo, za nevložitev davčne napovedi, za oddajo neresničnih ali napačnih podatkov predvidena kazen. Če rabite pomoč pri oddaji nas kontaktirajte, v Računovodski družbi Nucleus plus vam pomagamo pri izpolnjevanju in oddaji davčnih napovedi.

Napovedi, ki jih morate oddati do 28.2.2019:

  • Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem mora vložiti fizična oseba, ki je v letu 2018 fizičnim osebam oddala v najem premično ali nepremično premoženje. Napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dali v najem skupne prostore v večstanovanjskih stavbah prek upravnikov. Rezidenti morajo napovedati vse dohodke od najema premičnega in nepremičnega premoženja, tudi tiste, ki so izven Slovenije (npr. za nepremičnine na Hrvaškem). Nerezidenti morajo napovedati le dohodke iz oddajanja premoženja v najem, ki so v Sloveniji.
  • Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah  v Sloveniji ter EU mora vložiti fizična oseba (rezident), ki je v letu 2018 dosegla več kot 1.000 eur dohodkov od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in pri bankah drugih držav članic EU.
  • Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen za denarne depozite v SLO in EU) mora vložiti fizična oseba (rezident in nerezident), če mu obresti izplača oseba, ki ni plačnik davka (npr. obresti na denarne depozite pri banki v Švici).
  • Napoved za odmero dohodnine od dividend mora vložiti fizična oseba (rezident), če mu dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka (npr. dividende izplača tuje podjetje).
  • Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov mora vložiti fizična oseba (rezident), ki je v letu 2018 odsvojila vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone. Najbolj pogosti primeri odsvojitve so: prodaja vrednostnega papirja, unovčitev investicijskega kupona, prodaja deleža v gospodarski družbi, podaritev deležev v gospodarski družbi in izplačilo lastniškega deleža v primeru prenehanja gospodarske družbe.
  • Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov mora vložiti fizična oseba (rezident), ki je v letu 2018 odsvojila izvedeni finančni instrument, pridobljen po 15. 7. 2008.

Vse napovedi za odmero dohodnine se oddajajo na predpisanih obrazcih, z zgoraj zapisanimi naslovi:

  • elektronsko preko sistema eDavki (preko mobilne aplikacije eDavki oz. elektronsko preko sistema eDavki) ali,
  • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2018 lahko oddate do 31. januarja 2019 preko eDavkov kot lastni dokument, saj bo obrazec na voljo predvidoma šele po 1. februarju 2019. Napovedi za prejete dividende, druge obresti in obresti na denarne depozite za obdobje 2018 bo mogoče oddati preko eDavkov predvidoma po 1. februarju 2019. Napoved za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ter napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih fin. instrumentov morate obvezno oddati v elektronski obliki, če ste opravil več kot deset transakcij – pridobitev in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu. Oba obrazca že lahko oddate preko eDavkov.

 

Sorodne objave

Novice