NAKUP ELEKTRIČNIH VOZIL – DDV IN BONITETA

NAKUP ELEKTRIČNIH VOZIL – DDV IN BONITETA

NAKUP ELEKTRIČNIH VOZIL – DDV IN BONITETA

DDV

Ali veste, da pri nakupu električnega vozila lahko odbijate DDV pod določenimi pogoji?

Pogoji za odbitek so naslednji:

  • pogon motornega vozila mora biti brez izpusta ogljikovega dioksida, to pomeni da odbitek ni mogoč za hibridna vozila,
  • vrednost skupaj z DDV ne sme presegati 80.000 eur,
  • vozilo se mora uporabljati za dejavnost zavezanca. V kolikor se uporablja samo za privatne namene, pravice do odbitka ni.

Možnost odbitka DDV za električne osebne avtomobile (velja tudi za električno energijo za polnjenje ter nadomestne dele in storitve,…) velja za avtomobile, ki so bili nabavljeni po 22.1.2022.

ZDDV-1M omogoča tudi odbitek od električnih vozil, ki so bila nabavljena pred tem datumom, v sorazmernem delu od 22.1.2022 dalje in sicer za preostanek obdobja popravka. Popravek se naredi v enkratnem znesku, če so seveda izpolnjeni vsi zgornji pogoji.

Posebnost pri odbitku DDV-ja

Če odbijete vstopni DDV pri nabavi električnega osebnega avtomobila je treba obračunati izstopni DDV od vseh voženj, ki so opravljene za privatne namene.

Davčno osnovo za obračun izstopnega DDV določa 38.a člen PZDDV. Izračuna se na podlagi:

  • števila kilometrov prevoženih v neposlovne (privatne) namene in višine kilometrine, ki trenutno znaša 0,43 EUR/km.

Število kilometrov prevoženih v privatne namene se lahko izračuna na dva načina:

  • voditi morate evidenco tako za službene, kot privatne poti in od privatnih poti obračunate DDV;
  • lahko vodite samo evidenco službenih poti in število kilometrov izračunate kot razliko med vsemi prevoženimi kilometri in prevoženimi kilometri v službene namene. V tem primeru ne potrebujete voditi evidence kilometrov za privatne poti.

Podlaga za izračun so potni nalogi.

Torej če boste odbili vstopni DDV pri nabavi električnega osebnega avtomobila je potrebno od privatnih voženj obračunati izstopni DDV.  Za izračun pa boste morali voditi evidenco opravljenih voženj (za službene oz. privatne namene) kot navedeno zgoraj.

 Boniteta za službeno vozilo

Pri uporabi električnega vozila, se boniteta ne obračunava. Za namene dohodnine torej ni treba voditi nobenih evidenc, jih je pa treba voditi zaradi obračuna izstopnega DDV, če je bil ob nabavi električnega osebnega avtomobila odbit vstopni DDV.

Če zaposleni uporablja v privatne namene vozilo, ki ni električno, pa pri nabavi tega vozila vstopnega DDV ne morete odbiti. To  pomeni, da se za privatne vožnje ne obračunava izstopnega DDV. Če zaposleni lahko uporablja vozilo za privatne namene neomejeno pa pomeni, da se mu obračuna »polna« boniteta in zato vodenje evidenc za privatne in službene namene ni potrebno. Vseeno pa je treba za službene vožnje izdajati potne naloge.

Sorodne objave

Novice