NAMENITE DEL DOHODNINE ZA DONACIJO

NAMENITE DEL DOHODNINE ZA DONACIJO

Vsak zavezanec za dohodnino lahko del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) nameni za donacije organizacijam, ki delujejo s splošno koristnim namenom. Če se odločite za takšen način doniranja, ne boste v ničemer finančno prikrajšani. Donacija namreč ne vpliva na višino vračila ali doplačila dohodnine zavezanca.

Kako doniraš?

V ta namen moraš izpolniti poseben obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« (najdeš ga na naslednji povezavi Zahtevek za donacije in ga poslati na svoj pristojen finančni urad«. Zahteva se bo upoštevala za tisto odmerno leto, v katerem je bila poslana. To pomeni: zahteva, ki se pošlje v letu 2015, se bo upoštevala pri odmeri dohodnine za leto 2015. Enkrat že vložena zahteva velja za nedoločen čas. Oseba vloži novo zahtevo le, ko želi donacijo nameniti komu drugemu.

Komu lahko doniraš?

Zavezanec lahko nameni donacijo enemu ali največ petim organizacijam, ki so objavljene na posebnem seznamu, ki je objavljen na spletni strani FURS. Na seznamu je objavljenih več kot 5.000 upravičencev, med katerimi so humanitarne organizacije, zdravstvene, kulturne, športne organizacije in tudi organizacije s področja zaščite in reševanja. Če se donacija nameni enemu upravičencu, se mu lahko dodeli največ 0,5% od odmerjene dohodnine, če pa se razdeli med pet upravičencev, pa vsakemu pripada 0,1%.

Seznam upravičencev najdete na naslednji povezavi: Seznam upravičencev.

Sorodne objave

Novice