Napoved dohodkov iz tujine FURS 

Napoved dohodkov iz tujine FURS 

Napoved dohodkov iz tujine FURS 

FURS opozarja, da je potrebno napovedati dohodke iz tujine in jih poročati, če davčni zavezanec tega ne stori že med letom. Dohodke mora napovedati v ugovoru zoper Informativni izračun dohodnine. Če pa so nenapovedani dohodki, prejeti iz tujine, edini dohodki zavezanca, le-ta ne bo prejel Informativnega izračuna dohodnine in mora sam vložiti napoved za letno odmero dohodnine.

Finančna uprava avtomatično pridobiva podatke v okviru mednarodne izmenjave podatkov o dohodkih, ki so jih rezidenti Republike Slovenije dosegli v tujini.

Finančna uprava primerja s podatki zavezancev, ki so jih morali napovedati v medletnih oziroma letnih napovedih za odmero dohodnine. V primeru, ko se ugotovijo razhajanja v podatkih, Finančna uprava začne postopke nadzora, ki so namenjeni odmeri neplačanih dajatev. Če bo ugotovljeno, da zavezanci niso izpolnili svojih obveznosti napovedovanja dohodkov Finančni upravi, bodo uvedeni tudi ustrezni prekrškovni postopki. Zato Finančna uprava zavezancem svetuje, da sami napovejo podatke o dohodkih, ki jih dosegajo v tujini.

Za dohodke, ki se vključujejo v letno davčno osnovo za odmero dohodnine, le-te  napovejo z medletnimi napovedmi za odmero akontacije dohodnine ali pa najpozneje v ugovorih zoper Informativni izračun dohodnine oziroma v letni napovedi za odmero dohodnine. Na ta način se bodo izognili tako globam, kot tudi morebitnim zapletom pri uveljavljanju davčnih ugodnost, ki jih lahko uveljavljajo.

Sorodne objave

Novice