NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM ZA LETO 2015

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM ZA LETO 2015

Zavezanci – FIZIČNE OSEBE, ki so v letu 2015 FIZIČNIM OSEBAM oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 15. januarja 2016.

Zavezanec rezident Republike Slovenije je dolžan napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, kot tudi od tistih, ki imajo vir izven Slovenije.  Zavezanec, ki je nerezident Republike Slovenije, je dolžan napovedati le dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki ima vir v Republiki Sloveniji.

Navedena napoved se vloži preko portala  e-davki ali na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem«, in sicer pri finančnem uradu, pri katerem je zavezanec za davek vpisan v davčni register.

Zavezanec za akontacijo dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem je kaznovan za prekršek, če nepravočasno vloži davčno napoved, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Mikrokrediti 2024

Mikrokrediti 2024

Slovenski podjetniški sklad je letos objavil prvi javni razpis. Mikro in malim podjetjem ponuja mikrokredit…
Preberi več
Novice