NE POZABITE DELAVCE OBVESTITI O ODMERI LETNEGA DOPUSTA

NE POZABITE DELAVCE OBVESTITI O ODMERI LETNEGA DOPUSTA

Delavcu s sklenitvijo delovnega razmerja pripada tudi letni dopust. Delodajalec mora vsako leto, najkasneje do 31. marca, delavce obvestiti o tem, koliko dni letnega dopusta jim pripada v tekočem koledarskem letu. Obvestilo mora biti v pisni obliki. Vročeno je lahko osebno ali po elektronski poti na »službeni« elektronski naslov delavca.

V kolikor delodajalec (podjetje ali samostojni podjetnik) ne obvesti delavcev o odmeri letnega dopusta, je lahko kaznovan z globo od 750 – 2.000 EUR. Kaznovana pa je tudi odgovorna oseba delodajalca in sicer z globo od 100 – 800 EUR.  Kazni za manjše delodajalce (delodajalce, ki zaposlujejo 10 ali manj delavcev) znašajo 200 – 1.000 EUR.

Koliko dopusta pripada delavcu v koledarskem letu?

Odgovor na to vprašanje najdemo v prvi vrsti v Zakonu o delovnih razmerjih.

Osnovni minimalni letni dopust znaša štiri tedne. To pomeni, da je osnovni minimalni letni dopust 20 dni (če je delavnik razporejen na 5 dni v tednu) oz. 24 dni (če je delavnik razporejen na 6 dni v tednu).

Dodatni dnevi po zakonu pa pripadajo:

  • Starejšemu delavcu, invalidu, delavcu z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavcu, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo –  najmanj 3 dodatni dnevi letnega dopusta
  • Delavcu, ki ima otroka, ki še ni dopolnil 15 let – 1 dodatni dan dopusta

Daljše trajanje letnega dopusta, kot je določeno v zakonu, se lahko določi s kolektivno pogodbo, internimi akti delodajalca ali pogodbo o zaposlitvi.

Sorodne objave

Novice