NE POZABITE NA 31. MAREC 2015

NE POZABITE NA 31. MAREC 2015

Podjetja, samostojni podjetniki ter društva, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, morajo letna poročila in obračun davka od dohodka pravnih oseb (ali dohodka iz dejavnosti) oddati najkasneje do 31.3.2015.

Letna poročila za državno statistiko in javno objavo bomo za mikro in majhna podjetja, ki niso zavezana za revizijo, oddali na poenotenih obrazcih z neposrednim vnosom preko spletne strani Ajpesa. Letna poročila za velike in srednje družbe bomo za državno statistiko oddali na poenotenih obrazcih z neposrednim vnosom preko spletne strani Ajpes, za javno objavo pa v pdf datoteki preko spletne strani Ajpes. Revidirana in konsolidirana letna poročila bomo oddali v pdf datoteki preko spletne strani Ajpes najkasneje do 31.8.2015.

Davčne obračune (davka od dohodka pravnih oseb ali dohodka iz dejavnosti) bomo oddali preko e-davkov.

Sorodne objave

Novice