NE POZABITE NA ODDAJO VLOG ZA POVRAČILO NADOMESTIL PLAČE ZARADI ČAKANJA NA DELO IN VIŠJE SILE – ROK JE 18.4

NE POZABITE NA ODDAJO VLOG ZA POVRAČILO NADOMESTIL PLAČE ZARADI ČAKANJA NA DELO IN VIŠJE SILE – ROK JE 18.4

Delodajalci, ki imate zaposlene na čakanju na delo ali višji sili v obdobju od 13.3. do 10.4.2020, ne pozabite, da morate vlogo na Zavod za zaposlovanje oddati najkasneje do sobote 18.4.2020. Le tako boste upravičeni do povračila nadomestila plače od 13. 3. 2020 dalje. Če ste zaposlene napotili na začasno čakanje na delo ali če so bili odsotni z dela zaradi višje sile v obdobju med 11.4.2020 in 31.5.2020, morate vlogo oddati v 8 dneh od napotitve na čakanje na delo oziroma odsotnosti delavca zaradi višje sile.

Več informacij se nahaja v obvestilu, ki ga je Zavod objavil na spletni strani:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place

Delodajalcem, ki so oddali vlogo za začasno čakanje na delo pred 11.4.2020, vlog ni treba na novo oddajati, bodo pa ti delodajalci prejeli naš poziv za dopolnitev vloge, saj bo vloga obravnavana po novem, ugodnejšem zakonu (ZIUZEOP). Dopolnitev vloge, za katero bodo imeli na voljo 8 dni od prejema poziva, bo vključevala:

  1. označitev, da se strinjajo z novo izjavo, ki vsebuje določila novega zakona;
  2. priložiti bodo morali  odločbe o začasnem čakanju zaposlenih na delo,
  3. pregledati in urediti bodo morali seznam zaposlenih na čakanju

Ne pozabite tudi na sporočanje sprememb Zavodu za zaposlovanje. Če delavec pride na delo, se to javi na na e-naslov gpzrsz@ess.gov.si.  Če se delavca, ki je na začasnem čakanju na delo, pozove nazaj na delo, se  mora o tem predhodno obvestiti Zavod (takoj, ko se delavca pozove in ne na dan, ko pride na delo). Če delavec pride na delo, ker ne obstaja več višje sile, se mora obvestiti zavod z dnem prenehanja odsotnosti.

Sorodne objave

Novice