NE POZABITE ODDATI NAPOVEDI, ČE ODDAJATE NEPREMIČNINE V NAJEM

February 25, 2019 NE POZABITE ODDATI NAPOVEDI, ČE ODDAJATE NEPREMIČNINE V NAJEM

V kolikor ste kot fizična oseba v letu 2018 drugi fizični osebi oddali nepremičnino v najem, morate do četrtka 28.2.2019 oddati Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. To velja tudi v primeru, da oddajate nepremičnine v tujini. Letos boste v napoved vpisovali še dodatne podatke o oddanih stavbah in delih stavb za namene vodenje evidence trga nepremičnin. Če potrebujete pomoč, vam v Računovodski družbi Nucleus plus pomagamo pri izpolnjevanju davčnih napovedi za fizične osebe.

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem je opredeljen kot dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in premičnin v najem. Najbolj pogosti posli oddajanja premoženja v najem so: najem, zakup, podnajem in vzajemno oddajanje premoženja v najem.

Dohodek se obdavčuje cedularno po 25 % davčni stopnji. Tako plačana dohodnina se šteje za dokončni davek. Davčna osnova je dosežen dohodek, zmanjšan za normirane odhodke v višini 10 % doseženega dohodka. Namesto normiranih stroškov, lahko zavezanec uveljavlja dejanske stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, če jih v času oddajanja premoženja v najem za navedeno premoženje plačuje sam. Med te stroške spadajo stroški popravil, potrebnih zaradi ohranjanja nepremičnine v dobrem stanju (npr. beljenje prostorov, zamenjava dotrajanega parketa ali ploščic, popravilo odtokov, zamenjava žlebov, zamenjava razbitih oken), ne spadajo pa stroški popravil, ki bistveno povečujejo vrednost nepremičnine (npr. ureditev dodatne kopalnice, dozidava, postavitev ograj).

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Davčni zavezanec mora do četrtka 28.02.2019 vložiti napoved, na podlagi katere davčni organ izda odločbo o višini dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto.

Bistvena novost letos je tabela 9 v napovedi, kamor se vpisujejo dodatni podatki o oddanih stavbah in delih stavb za namene vodenje evidence trga nepremičnin. Slednje predstavlja za najemodajalce poenostavitev, saj jim po novem ni potrebno več poročati o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS. Tabelo 9 je treba izpolniti le v primeru, da je bil najemni posel (pogodba ali aneks) za stavbe ali dele stavb, ki so v Sloveniji, sklenjen v letu 2018 za obdobje daljše od 6 mesecev.

Napoved vloži davčni zavezanec pri finančnem uradu, pri katerem je vpisan v davčni register. Napoved se lahko vloži tudi preko portala eDavki (preko mobilne aplikacije eDavki oz. elektronsko preko sistema eDavki).

Ker so že oddane napovedi pomanjkljivo izpolnjene, predvsem tabela 9, je FURS na svoji spletni strani objavil primere izpolnjenih napovedi. Za dodatno pomoč jih lahko kontaktirate na telefon 08 200 1001. Če potrebujete pomoč, vam tudi v Računovodski družbi Nucleus plus pomagamo pri izpolnjevanju davčnih napovedi za fizične osebe.

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2019 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>