NE POZABITE ODDATI NAPOVEDI, ČE ODDAJATE NEPREMIČNINE V NAJEM

NE POZABITE ODDATI NAPOVEDI, ČE ODDAJATE NEPREMIČNINE V NAJEM

V kolikor ste kot fizična oseba v letu 2018 drugi fizični osebi oddali nepremičnino v najem, morate do četrtka 28.2.2019 oddati Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. To velja tudi v primeru, da oddajate nepremičnine v tujini. Letos boste v napoved vpisovali še dodatne podatke o oddanih stavbah in delih stavb za namene vodenje evidence trga nepremičnin. Če potrebujete pomoč, vam v Računovodski družbi Nucleus plus pomagamo pri izpolnjevanju davčnih napovedi za fizične osebe.

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem je opredeljen kot dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in premičnin v najem. Najbolj pogosti posli oddajanja premoženja v najem so: najem, zakup, podnajem in vzajemno oddajanje premoženja v najem.

Dohodek se obdavčuje cedularno po 25 % davčni stopnji. Tako plačana dohodnina se šteje za dokončni davek. Davčna osnova je dosežen dohodek, zmanjšan za normirane odhodke v višini 10 % doseženega dohodka. Namesto normiranih stroškov, lahko zavezanec uveljavlja dejanske stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, če jih v času oddajanja premoženja v najem za navedeno premoženje plačuje sam. Med te stroške spadajo stroški popravil, potrebnih zaradi ohranjanja nepremičnine v dobrem stanju (npr. beljenje prostorov, zamenjava dotrajanega parketa ali ploščic, popravilo odtokov, zamenjava žlebov, zamenjava razbitih oken), ne spadajo pa stroški popravil, ki bistveno povečujejo vrednost nepremičnine (npr. ureditev dodatne kopalnice, dozidava, postavitev ograj).

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Davčni zavezanec mora do četrtka 28.02.2019 vložiti napoved, na podlagi katere davčni organ izda odločbo o višini dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto.

Bistvena novost letos je tabela 9 v napovedi, kamor se vpisujejo dodatni podatki o oddanih stavbah in delih stavb za namene vodenje evidence trga nepremičnin. Slednje predstavlja za najemodajalce poenostavitev, saj jim po novem ni potrebno več poročati o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS. Tabelo 9 je treba izpolniti le v primeru, da je bil najemni posel (pogodba ali aneks) za stavbe ali dele stavb, ki so v Sloveniji, sklenjen v letu 2018 za obdobje daljše od 6 mesecev.

Napoved vloži davčni zavezanec pri finančnem uradu, pri katerem je vpisan v davčni register. Napoved se lahko vloži tudi preko portala eDavki (preko mobilne aplikacije eDavki oz. elektronsko preko sistema eDavki).

Ker so že oddane napovedi pomanjkljivo izpolnjene, predvsem tabela 9, je FURS na svoji spletni strani objavil primere izpolnjenih napovedi. Za dodatno pomoč jih lahko kontaktirate na telefon 08 200 1001. Če potrebujete pomoč, vam tudi v Računovodski družbi Nucleus plus pomagamo pri izpolnjevanju davčnih napovedi za fizične osebe.

Sorodne objave

Novice