NE POZABITE UVELJAVLJAT POSEBNE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE ZA LETO 2020

NE POZABITE UVELJAVLJAT POSEBNE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE ZA LETO 2020

Kot vsako leto imate do 5. februarja čas, da pošljete na FURS vlogo za uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov pri obračunu dohodnine. Vlogo morate poslati, če med letom niste uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane ali če olajšavo, ki ste jo med letom uveljavljali, želite spremeniti. Po 5. februarju boste olajšavo lahko spremenili le v obliki ugovora na informativni izračun dohodnine.

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oddajate na več načinov. Vlogo lahko oddate:

  1. preko mobilne aplikacije eDavki (AndroidIOS). Tu vam bo na voljo že pred izpolnjena vloga, s podatki iz vaše lanske vložene vloge.
  2.  elektronsko preko spletnega sistema eDavki. Prijavite se lahko z elektronskim potrdilom ali davčno številko in geslom. Tudi tu vam bo na voljo že pred izpolnjena vloga, s podatki iz vaše lanske vložene vloge.
  3. osebno ali preko pošte na finančni urad, kjer imate stalno prebivališče. Obrazec dobite na finančnem uradu ali na spletni strani eDavki.

Preden boste oddali vlogo, obvezno naredite testni izračun dohodnine za vas in vašega partnerja/partnerico, in tako preverite komu se bolj splača uveljavljati vzdrževane družinske člane in v kakšnem razmerju. Podatke o izplačanih dohodkih v lanskem letu vam mora delodajalec posredovati najkasneje do konca meseca. Pri izračunu si lahko pomagate s programom za testni izračun dohodnine, ki je objavljen na portalu eDavki. Pri odločitvi upoštevajte naslednja pravila:

  • Vzdrževane družinske člane naj uveljavlja tisti starš, ki ima višje dohodke. Dohodnina je namreč pri višjih dohodkih višja.
  • Če imata oba starša primerljive dohodke oziroma sta v istem davčnem razredu, si je olajšavo smiselno porazdeliti. Ker se olajšava za drugega in več otrok povečuje, je pri delitvi smiselno, da oba vpišeta vse otroke in jih vsak kot vzdrževane družinske člane upošteva določeno obdobje znotraj leta. Na primer prvi starš prijavi otroke od januarja do avgusta, drugi pa od septembra do decembra.
  • Če se starša ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna vsakemu sorazmerni del olajšave (vsakemu polovica).

V Računovodski družbi Nucleus plus vam lahko pomagamo pri testnih izračunih dohodnine kot tudi pri izpolnitvi obrazca in oddaji preko eDavkov.

Sorodne objave

Novice