NEGATIVNA VREDNOST VARIABILNEGA DELA PRIZNANE OBRESTNE MERE MED POVEZANIMI OSEBAMI

NEGATIVNA VREDNOST VARIABILNEGA DELA PRIZNANE OBRESTNE MERE MED POVEZANIMI OSEBAMI

Prejemate ali dajete posojila povezanim osebam? Veste po kateri obrestni meri morate obračunavati obresti?

Podjetja nemalokrat likvidnostne težave premagujejo tako, da sredstva dobijo od povezanih oseb – lastnikov, direktorjev ali njihovih družinskih članov. Pri tem pa morajo biti posebej pozorna na to, po kakšni obrestni meri obračunavajo obresti. V kolikor so obresti za dana posojila prenizke, ali obresti za prejeta posojila previsoke, boste morali povečevati obdavčljive prihodke oz. zmanjševati davčno priznane odhodke.

Pri posojilih med povezanimi osebami je potrebno upoštevati obrestno mero, ki je določena s Pravilnikom o priznani obrestni meri. Ta je sestavljena iz:

  • variabilnega dela (mesečno se spreminja, objavljen je na spletni strani FURS) ter
  • pribitka na ročnost in
  • pribitka na kreditno oceno.

Pribitek na ročnost, za katerega povečamo variabilni del obrestne mere, je odvisen od ročnosti zadolžitve in znaša:

  • do vključno 1 leta – 0 bazičnih točk oz. 0,00%,
  • do vključno 5 let – 3 bazične točke oz. 0,03%,
  • do vključno 10 let – 5 bazičnih točk oz. 0,05%,
  • nad 10 let – 6 bazičnih točk oz. 0,06%.

Poleg pribitka za ročnost se variabilni del obrestne mere poveča še za pribitek na kreditno oceno posojilojemalca (kreditne ocene, ki so objavljene po metodologiji podjetja »Standard & Poor’s«). V Sloveniji in tudi v večini evropskih držav podjetja nimajo kreditne ocene po omenjenem standardu, zato upoštevamo pribitek:

  • za podjetja brez kreditne ocene – 100 bazičnih točk oz. 1,00%,
  • za fizične osebe – 75 bazičnih točk oz. 0,75%.

Če je variabilni del priznane obrestne mere aprila 2010 znašal 1,216%, pa je le ta aprila 2016 negativen in znaša -0,002%.

Tako je priznana obrestna mera za 10 letno posojilo, ki ga je Janez (lastnik) dal svojemu podjetju aprila 2010, znašala 2,266% (1,216% + 0,05% + 1,00%). Priznana obrestna mera za 10 letno posojilo, ki ga je Tone (lastnik) dal svojemu podjetju aprila 2016, pa znaša 1,048% (-0,002 + 0,05% + 1,00%).

Po pojasnilu FURS-a, se negativna vrednost variabilnega dela priznane obrestne mere upošteva v izračunu. Pri tem pa velja omejitev, da skupna priznana obrestna mera ne more biti negativna.

Sorodne objave

Novice