NEPOVRATNA SREDSTVA – PRIDOBITE 1.800 EUR ZA VSAKEGA ZAPOSLENEGA STAREJŠEGA NAD 45 LET

August 5, 2019 NEPOVRATNA SREDSTVA – PRIDOBITE 1.800 EUR ZA VSAKEGA ZAPOSLENEGA STAREJŠEGA NAD 45 LET

Delovna sila se nezadržno stara. Demografske projekcije za Slovenijo predvidevajo še večje spremembe v starostni strukturi družbe – deleža delovno sposobnega prebivalstva. V Sloveniji bo leta 2022 vsak četrti zaposleni starejši od 55 let. Poskrbite za vaše starejše zaposlene tako, da bodo kljub letom za vaše podjetje še vedno učinkoviti. Sedaj imate možnost pridobiti finančna sredstva saj je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (v nadaljevanju Sklad) objavil Javno povabilo – podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc za vse starejše nad 45 let. Stopnja financiranja je 100%.

Predmet razpisa je pridobitev nepovratnih sredstev za pripravo strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter 1.800 EUR nepovratnih sredstev za vsakega zaposlenega nad 45 let za dvig strokovnih znanj, kot tudi za namene osebnostne rasti ter motivacijskih in coaching programov; torej za dvig osebnostnih in poslovnih kompetenc.

Prijavitelj mora izpolnjevati osnovne pogoje (podrobne pogoje najdete v razpisu):

• Da zaposluje vsaj 1 osebo starejšo od 45 let na dan objave razpisa (26.07.2019)
• Da ima na dan 31.07.2019 poravnane vse obveznosti do države
• Da je registriran po ZGD-1 vsaj 12 mesecev pred objavo razpisa (torej od 25.07.2018 naprej)
• Z zaprošenimi sredstvi ne bodo presegli dovoljenega zneska pomoči po pravilu „de minimis“

Ponudbe morajo biti oddane osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.  Ponudbe se lahko  vložijo od 26. 8. 2019 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019. Ponudbe bodo izbrane po vrstnem redu prispetja, in sicer do porabe razpoložljivih razpisanih sredstev. Vse ostale informacije so na voljo na spletni strani sklada.

S tem razpisom vam sklad omogoča financiranje dejavnosti v okviru aktivnega upravljanja s starajočo se delovno silo. Izkoristite ponujeno priložnost v korist vaših zaposlenih in v končni fazi dobrobit vašega podjetja.

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2019 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>