NEPRAVILNOSTI PRI UPORABI VEZANIH KNJIG RAČUNOV

NEPRAVILNOSTI PRI UPORABI VEZANIH KNJIG RAČUNOV

FURS je v preteklih tednih preverjal uporabo vezanih knjig računov pri zavezancih, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju. Izvedli so 1.100 preventivnih obiskov pri zavezancih in ugotovili, da približno 6% zavezancev, računov še vedno ne izdaja v skladu s spremenjeno zakonodajo. Zavezanci račune izdajajo iz vezanih knjig računov, ki predhodno niso potrjene pri DURS, račune izdajajo v obliki, ki ni več dovoljena (paragonski bloki) ali pa računov sploh ne izdajajo. K sreči so bile aktivnosti FURS-a tokrat usmerjene k informiranju zavezancev o uporabi vezanih knjig računov. Kršitelje so samo opozorili na nepravilnosti in jih seznanili s predpisanimi globami za prekrške.

FURS opozarja, da v prihodnosti ne bo tako popustljiva in bo v primeru kršitev izvajala prekrškovne postopke. V primeru neustrezne izdaje računa ali nezagotavljanja izvornih podatkov (in vseh poznejših sprememb izvornih podatkov) v vezani knjigi računov, so predpisane globe od 20.000 do 250.000 EUR. Ker so globe za kršitelje zelo visoke, preverite, da poslujete v skladu z zakonodajo.

Sorodne objave

Novice