NIČ VEČ PLAČEVANJA DDV PRI UVOZU BLAGA

NIČ VEČ PLAČEVANJA DDV PRI UVOZU BLAGA

S 1.7.2016 se za uvoznike blaga v Sloveniji spreminja način obračuna uvoznega DDV. Če ste uvoznik blaga iz držav izven Evropske unije, preverite kako bo sprememba vplivala na vaše poslovanje.

Trenutno se DDV ob uvozu pobira kot uvozna dajatev. Uvozne dajatve in DDV ob uvozu obračuna carinski organ, odbitek DDV pa lahko uveljavi uvoznik šele preko obračuna DDV. Uvoznik zaradi tega »zalaga« uvozni DDV za 5 dni pa tudi do 45 dni, odvisno od tega, kdaj je predložil obračun DDV ter kdaj je prejel carinsko deklaracijo.

Da bi poenostavili obračunavanje in plačevanje DDV pri uvozu in s tem tudi olajšali finančno breme uvoznikov, se uvaja poenostavitev postopka obračuna in plačila DDV pri uvozu. Uvozniki ne bodo več plačevali DDV ob uvozu blaga, temveč bodo uvozni DDV obračunali preko obračuna DDV (podobno kot velja za pridobitve blaga iz druge države članice). Uvoznik bo uvozni DDV obračunal in hkrati uveljavljali odbitek DDV v istem obračunu DDV. Ker se bo DDV obračunal in odbijal v istem obračunu DDV, uvoznikom ne bo več potrebno financirati uvoznega DDV.

Prejemniki blaga, ki nimajo sedeža v Sloveniji, bodo lahko poenostavitev uporabljali le, če bodo imeli v Sloveniji davčnega zastopnika, ki bo solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvoza. Če pa bo blago uvažal mali davčni zavezanec, tuji davčni zavezanec, ki ni identificiran za DDV v Sloveniji, ali pa fizična oseba, pa se bo DDV ob uvozu blaga še vedno plačeval tako kot do sedaj.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice