NORMIRCI, BODITE POZORNI NA VIŠINO DOSEŽENIH PRIHODKOV IN S KOM SODELUJETE!

NORMIRCI, BODITE POZORNI NA VIŠINO DOSEŽENIH PRIHODKOV IN S KOM SODELUJETE!

V primeru, da se samostojni podjetnik odloči, da bo imel status normiranca mu poslovnih knjig ni potrebno voditi. Letnega računovodskega izkaza mu ni potrebno pripraviti, oddati mora le davčni obračun, ki pa je zelo poenostavljen. Normiranci po navadi tudi niso identificirani za DDV.

Morajo pa normiranci vseeno ves čas preverjati višino prihodkov, ki so jih ustvarili v koledarskem letu. Normiranci, če boste imeli v letih 2014 in 2015:

  • več kot 100.000 eur prihodkov ali
  • več kot 50.000 eur prihodkov in nimate zaposlenih niti niste sami zavarovani kot samostojni podjetnik,

potem v letu 2016 ne boste mogli biti več normiranec.

Ravno tako je na mestu opozorilo glede obvezne identifikacije za DDV. Ste kdaj preverili koliko prihodkov ste ustvarili v zadnjih 12 mesecih? Pridobitev identifikacijske številke za DDV in obračunavanje ter plačevanje DDV od opravljenih dobav blaga in storitev je obvezna, ko normiranec preseže 50.000 eur obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih (ni vezano na koledarsko leto).

Samostojni podjetniki, ki niso identificirani za DDV, pa imajo dodatne obveznosti tudi, če sodelujejo s podjetji iz EU. Če bodo opravili storitev podjetju iz druge države EU ali pa jim podjetje iz EU opravi storitve, morajo pridobiti posebno identifikacijsko številko za DDV in oddajati obračune DDV-O ter poročila RP-O. Posebno identifikacijsko številko za DDV pa morajo pridobiti tudi normiranci, ki kupijo blago v drugi državi članici, če vrednost nakupa preseže 10.000 eur v koledarskem letu. V vseh primerih se morajo normiranci identificirati še preden so storitve opravljene oziroma meja 10.000 eur presežena.

Za konec pa naj opozorimo še, da mora normiranec še vedno voditi register osnovnih sredstev. Tam mora navesti vsa osnovna sredstva, ki jih je kupil kot samostojni podjetnik posameznik, pa naj bo to nepremičnina, avto, računalnik ali telefon, ki ima nakupno vrednost več kot 500 eur.

Sorodne objave

Novice