Nova dohodninska lestvica in olajšave

Nova dohodninska lestvica in olajšave

Nova dohodninska lestvica in olajšave

V Uradnem listu št. 41/2022 so bili objavljeni lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022.

Stopnje dohodnine
Če znaša neto letna davčna osnova v EUR Znaša dohodnina v EUR
Nad Do    
  8.755,00   16 %
8.755,00 25.750,00 1.400,80  + 26 % nad  8.755,00
25.750,00 51.500,00 5.819,50  + 33 % nad 25.750,00
51.500,00 74.160,00 14.317,00  + 39 % nad 51.500,00
74.160,00   23.154,40  + 45 % nad 74.160,00

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2022 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:

Če znaša neto mesečna davčna osnova v EUR Znaša dohodnina v EUR
Nad Do    
  729,58   16 %
729,58 2.145,83 116,73  + 26 % nad  729,58
2.145,83 4.291,67 484,96  + 33 % nad 2.145,83
4.291,67 6.180,00 1.193,08  + 39 % nad 4.291,67
6.180,00   1.929,53  + 45 % nad 6.180,00
Davčne olajšave

Splošna olajšava

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2022:

Če znaša skupni dohodek v evrih Znaša splošna olajšava v evrih
Nad Do  
  13.716,33 4.500,00 + (19.261,43-1,40427 x skupni dohodek)
13.716,33   4.500,00

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:

Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v EUR Znaša splošna olajšava v EUR
Nad Do  
  1.143,03 375,00 + (1.605,12 – 1,40427 x bruto dohodek)
1.143,03   375,00

 

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davčna stopnja zmanjša za 375,00 EUR. 

Osebne olajšave

Namen Letna olajšava v EUR Mesečna olajšava v EUR
invalidu s 100 % telesno okvaro 18.188,61 1.515,72
zavezancu po dopolnjenem 70. letu 1.500,00 125,00
zavezancu, ki prostovoljno in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč nepretrgoma najmanj 10 let 1.500,00 125,00

 

Posebna osebna olajšava

  • za vzdrževane otroke
  Letna olajšava v EUR Mesečna olajšava v EUR
Za prvega vzdrževanega otroka 2.510,03 209,17
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 9.094,90 757,91
Za drugega vzdrževanega otroka 2.728,72 227,39
Za tretjega vzdrževanega otroka 4.551,10 379,26
Za četrtega vzdrževanega otroka 6.373,48 531,12
Za petega vzdrževanega otroka 8.195,86 682,99

 

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.822,38 eura (mesečno za 151,87 eura) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.

  • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana

 

Letna olajšava v EUR Mesečna olajšava v EUR
2.510,03 209,17

 

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Največ do zneska premije, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca oziroma 5,844 % pokojnine zavarovanca in ne več kot 2.903,66 eurov letno.

Vir

Sorodne objave

Novice