NOVA VIŠINA DNEVNIC ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI

NOVA VIŠINA DNEVNIC ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI

S 1.1.2020 je pričela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki določa nove višine dnevnic. V spodnji preglednici navajamo zneske dnevnic (v evrih) za izbrane države/mesto glede na posamezno leto opravljene službene poti, celoten seznam držav/mest z zneski dnevnic pa najdete tukaj.

22-1-2020

Dnevnice so namenjene povračilu stroškov prehrane na službeni poti, višina pa je odvisna od države/mesta službene poti, trajanja službene poti in zagotovljenih obrokov prehrane. Praviloma je višina dnevnice in način izračuna določen v kolektivnih pogodbah oziroma splošnih aktih delodajalca. Uredba določa samo neobdavčeni znesek dnevnice.

Dnevnice, ki veljajo za državo, v katero se službeno potuje, se obračunajo za celoten čas trajanja službenega potovanja, ki se izračuna v urah od datuma in ure začetka potovanja do datuma in ure, ko se službeno potovanje zaključi. Na tej podlagi se najprej ugotovi število celih dnevnic za vsakih 24 ur potovanja, za preostanek ur pa se dnevnica izračuna na naslednji način:

  • če traja potovanja nad 14 ur do 24 ur, se obračuna cela dnevnica;
  • če traja potovanje nad 8 ur do 14 ur, se obračuna 75% dnevnice ;
  • če traja potovanje nad 6 do 8 ur, se obračuna 25% dnevnice.

V kolikor je na službeni poti delavcu zagotovljena brezplačna prehrana v celoti, se zaposlenemu za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20% pripadajoče dnevnice. Če so na službeni poti delavcu brezplačno zagotovljeni le posamezni obroki velja:

  • pri odsotnosti nad 14 do 24 ur se za brezplačni zajtrk odšteje 10%, za brezplačno kosilo ali večerjo 35%;
  • pri odsotnosti nad 8 do 14 ur se za brezplačni zajtrk odšteje 15%, za brezplačno kosilo ali večerjo pa 40%.

Uredba ne določa, v kakšni višini se obračuna dnevnica za službeno pot v tujini, ko je pot opravljena na ozemlju dveh ali več držav. Dnevnica se lahko obračuna v višini dnevnice, ki velja za državo, v kateri je končni cilj zaključka službene poti. Višina neobdavčene dnevnice se lahko obračuna tudi v sorazmerju glede na prebiti čas potovanja na ozemlju posamezne države, pri tem pa celoten znesek neobdavčenih dnevnic ne sme biti višji, kot znaša znesek dnevnic, upoštevajoč celoten čas službene poti.

Sorodne objave

Novice