NOVA VIŠINA DNEVNIC ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI

January 22, 2020 NOVA VIŠINA DNEVNIC ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI

S 1.1.2020 je pričela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki določa nove višine dnevnic. V spodnji preglednici navajamo zneske dnevnic (v evrih) za izbrane države/mesto glede na posamezno leto opravljene službene poti, celoten seznam držav/mest z zneski dnevnic pa najdete tukaj.

22-1-2020

Dnevnice so namenjene povračilu stroškov prehrane na službeni poti, višina pa je odvisna od države/mesta službene poti, trajanja službene poti in zagotovljenih obrokov prehrane. Praviloma je višina dnevnice in način izračuna določen v kolektivnih pogodbah oziroma splošnih aktih delodajalca. Uredba določa samo neobdavčeni znesek dnevnice.

Dnevnice, ki veljajo za državo, v katero se službeno potuje, se obračunajo za celoten čas trajanja službenega potovanja, ki se izračuna v urah od datuma in ure začetka potovanja do datuma in ure, ko se službeno potovanje zaključi. Na tej podlagi se najprej ugotovi število celih dnevnic za vsakih 24 ur potovanja, za preostanek ur pa se dnevnica izračuna na naslednji način:

 • če traja potovanja nad 14 ur do 24 ur, se obračuna cela dnevnica;
 • če traja potovanje nad 8 ur do 14 ur, se obračuna 75% dnevnice ;
 • če traja potovanje nad 6 do 8 ur, se obračuna 25% dnevnice.

V kolikor je na službeni poti delavcu zagotovljena brezplačna prehrana v celoti, se zaposlenemu za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20% pripadajoče dnevnice. Če so na službeni poti delavcu brezplačno zagotovljeni le posamezni obroki velja:

 • pri odsotnosti nad 14 do 24 ur se za brezplačni zajtrk odšteje 10%, za brezplačno kosilo ali večerjo 35%;
 • pri odsotnosti nad 8 do 14 ur se za brezplačni zajtrk odšteje 15%, za brezplačno kosilo ali večerjo pa 40%.

Uredba ne določa, v kakšni višini se obračuna dnevnica za službeno pot v tujini, ko je pot opravljena na ozemlju dveh ali več držav. Dnevnica se lahko obračuna v višini dnevnice, ki velja za državo, v kateri je končni cilj zaključka službene poti. Višina neobdavčene dnevnice se lahko obračuna tudi v sorazmerju glede na prebiti čas potovanja na ozemlju posamezne države, pri tem pa celoten znesek neobdavčenih dnevnic ne sme biti višji, kot znaša znesek dnevnic, upoštevajoč celoten čas službene poti.

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2020 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>