Novi zneski povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Novi zneski povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Novi zneski povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

V Uradnem listu RS, št. 162/2022 z dne 23.12.2022 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. 

Objavljeni so novi zneski povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Novi zneski jubilejnih nagrad, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostnih pomoči se uporabljajo za izplačila, ki so izvedena od vključno 1.1.2023 dalje.

Višji neobdavčeni zneski dnevnic na službeni poti v Sloveniji, terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje in zvišanje za obvezno prakso dijakov in študentov se začnejo uporabljati za januar 2023. Novi zneski npr. dnevnic se upoštevajo za službeno pot, ki se je končala ali začela v letu 2023. Če pa se v letu 2023 izplačujejo dnevnice za službeno pot, ki se je zaključila v letu 2022, se upoštevajo zneski, ki so veljali pred to spremembo.

Novi zneski so:

Dnevnice za službeno potovanje v Sloveniji:

  • nad 6 do 8 ur – 9,69 eur (prej 7,45 eur)
  • nad 8 do 12 ur – 13,88 eur (prej 10,68 eur)
  • nad 12 do 24 ur – 27,81 eur (prej 21,39 eur)

Terenski dodatek:

Terenski dodatek oz. povračilo stroškov za delo na terenu se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, če je izplačan delojemalcu, ki najmanj dva dni zaporedoma dela in prenočuje izven kraja svojega običajnega prebivališča in izven kraja sedeža delodajalca. V primeru, da delodajalec zagotovi prehrano in prenočišče, se delavcu v davčno osnovo ne všteva terenski dodatek do višine 5,84 eur (prej 4,49 eur). Če pa delodajalec prehrane in prenočevanja ne zagotovi, se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov v višini, kot je z Uredbo določeno za dnevnice in prenočevanje na službenem potovanju.

Nadomestilo za ločeno življenje:

Nadomestilo za ločeno življenje pripada delavcu, ki opravlja delo izven kraja, kjer živi s svojo družino ter zato zaradi službenih potreb v času delovnih obveznosti prebiva ločeno od svoje družine. Ne všteva se v davčno osnovo do višine 434 eur mesečno (prej 334 eur).

Jubilejna nagrada:

Jubilejna nagrada se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine:

  • 10 let30% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec (prej 460 eur).
  • 20 let45% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec (prej 689 eur).
  • 30 let60% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec (prej 919 eur).
  • 40 let75% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec (prej 919 eur).

Solidarnostna pomoč:

Solidarnostna pomoč se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja:

  • v primeru smrti delavca ali njegovega družinskega člana, do višine 5000 eur (prej 3.443 eur);
  • v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delavca ter elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delavca so višine 2000 eur (prej 1.252 eur).

Odpravnina ob upokojitvi:

Odpravnina ob upokojitvi se do višine 300% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji ne všteva v davčno osnovo (prej 4.063 eur).

Plačila vajencem, dijakom in študentom:

Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 15% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca (prej 172 eur).

 

 

.

 

 

 

 

 

Sorodne objave

Novice